NL | EN | FR

Heilige Harten Secundair

Deze school is gelegen in een langwerpig gebied tussen de Onderwijslaan en de rivier de Dender in Ninove, samen met een aantal andere scholen. Omdat deze strook overstromingsgevoelig is, is de nieuwbouw circa 1 meter hoger aangelegd dan de bestaande bebouwing.
Heilig Harten Secundair is ontstaan vanuit een gelijknamig klooster dat nog aanwezig is op de locatie. Door de jaren heen zijn uitbreidingen hierbij gegroeid tot een onsamenhangend beeld met een verscheidenheid aan volumes, bouwstijlen en gevelopeningen. Door het Scholen van Morgenproject zijn verouderde paviljoens en noodlokalen verwijderd en omgezet in permanente nieuwbouw. Aan de zijde van de Dender is een groene zone ontstaan. De ervaring van de rivier wordt daarmee versterkt en het zicht erop vanuit de bestaande gebouwen verbeterd.

De nieuwbouw is conform het BPA (bestemmingsplan) langs de Onderwijslaan gerealiseerd en geeft het geheel van gebouwen een duidelijk gezicht. Het concept is een lager volume met een sportzaal, met bovenop de kleedkamers een lesgebouw van 3 lagen, met op elke laag 2 vaklokalen. De verticale geleding van het lesgebouw in contrast met de horizontale geleding van het sportgebouw vormt een spannende compositie, uitgevoerd in hetzelfde gevelmateriaal.
De sporthal op de begane grond is enkele meters naar achteren geplaatst, het meer transparante opgetilde volume van het lesgebouw is middels een kolomvrij overstek juist direct tegen de Onderwijslaan geplaatst en vormt daarmee een krachtig beeld ten opzichte van de veelheid aan stijlen op de locatie. De hoogte is in lijn met de hoogte van de omringende bebouwing. De nieuwbouw van lichtgrijs stucwerk met verticale raamopeningen sluit aan op de bestaande gebouwen waarin vaak betonnen balken en kolommen verschillende raamopeningen omlijsten. Met de nieuwbouw zijn de twee bestaande speelplaatsen zorgvuldig omkaderd en afgeschermd.

De plattegrond van het lesgebouw kent een heldere opzet met een lokaalzone langs de gevel en daarachter de circulatieruimten. Op de verdiepingen zijn steeds 2 lokalen in verschillende afmetingen die een samengaan van theorie en praktijk mogelijk maken. De vrije hoogte voor de lokalen is minimaal 3 meter. De verticale raamopeningen hebben een kleine borstwering, waardoor goed uitzicht geboden wordt aan de zittende leerlingen. Voor een goede daglichtvoorziening is tegelijkertijd gekozen voor hoge ramen, die het daglicht tot diep in het lokaal brengen. De ramen bieden bij binnenkomst in het lokaal direct zicht op de buitenwereld. De school toont zich daarmee als een aantrekkelijke plek voor leerlingen en als een professionele omgeving voor praktijkonderwijs.

OPDRACHTGEVER

Scholen van morgen AG Real Estate COPID

ADVISEURS

Constructie: STABO
Interieur: Gortemaker Algra Feenstra
Installaties: STABO

LOCATIE

Onderwijslaan 4
9400  Ninove
België

FUNCTIE

Voortgezet onderwijs

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten