Als wij weten hoe het werkt kunnen wij het ontwerpen

Onderzoek
Naast concrete projectopdrachten houdt Gortemaker Algra Feenstra zich bezig met onderzoek en prijsvragen. Wij werken onafhankelijk aan onderzoeksvragen en ontwerpmatig onderzoek, omdat wij het belangrijk vinden een open en frisse blik te houden én om vooruit te lopen op de ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

Ontwerpend onderzoeken

De benadering van onderzoeken vraagt vaak om een integrale aanpak. Daarom gaan we ook samenwerkingsverbanden aan met andere disciplines. We doen onder meer onderzoek in samenwerking met BNA Onderzoek, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, TNO en de Europese Unie.

Gortemaker Algra Feenstra heeft door de jaren heen veel kennis en expertise opgebouwd, maar we blijven kritisch kijken naar onze ontwikkeling. Juist de drive naar kennis en innovatie brengt ons deze expertise. Door het combineren van ontwerpend onderzoek met wetenschappelijke kennis, literatuurstudies, praktijkervaringen en Evidence Based Design komen wij met vernieuwende concepten voor de zorg en andere vakgebieden. Deze verrijking van kennis voegt extra waarde toe aan de sterke conceptuele uitgangspunten binnen onze opdrachten.

Healing Environment

Gortemaker Algra Feenstra is betrokken bij meerdere onderzoeken over het bevorderen van gezondheid. Verschillende problemen komen daarbij aan bod. Het aantal mensen met dementie bijvoorbeeld neemt de komende jaren sterk toe als gevolg van de vergrijzing. Dit is voor ons dan een onderwerp voor een onderzoeksproject. Een ander probleem is preventie en herstel in ziekenhuizen. Ziekenhuizen vinden het moeilijk patiënten actief te houden. Ook hierover kunnen we dan een zinnige onderzoeksvraag formuleren.

Met dank aan wetenschappelijk onderzoek is steeds meer kennis over de invloed van omgevingsfactoren op het verloop van ziekten en de ruimtelijke beleving van patiënten en bewoners. Onder het motto van: ‘Als wij weten hoe het werkt kunnen wij het ontwerpen’, zijn wetenschappelijke onderzoeken en praktijkervaringen de basis voor onze onderzoeken. Er is al veel bekend over onder andere: de impact van licht, het belang van beweging, de werking van geluid, het gevoel van temperatuur. Maar hoe deze wetenschappelijke uitkomsten omgezet moeten worden naar een ‘ontwerp’, is de vernieuwing die wij als bureau vormgeven in onze onderzoeken.