NL | EN | FR

Havenziekenhuis

Het Havenziekenhuis te Rotterdam is één van de oudste ziekenhuizen van Nederland. Het oudste bouwdeel dateert uit 1937 en is als bouwmassa verdubbeld in 1962. Met 160 bedden is het ook één van de kleinste ziekenhuizen.

Het gebouw is gesitueerd op een binnenstedelijke situatie, verankerd tussen de omringende bebouwing en de watergangen van de Maas en het de Haringvliet met daardoor beperkte parkeer- en groeimogelijkheden.
Binnen deze beperkte bewegingsvrijheid zijn diverse groeiscenario’s onderzocht die hebben geleid tot een structuurontwerp waar in een gefaseerde uitvoering bepaalde gebouwdelen worden gerenoveerd en bepaalde gebouwdelen worden gesloopt ten behoeve van nieuwbouw. Alle bouw- en ontwikkelactiviteiten vinden op de huidige locatie plaats of binnen de gegeven bestaande gebouwschillen.

Het Havenziekenhuis functioneert als een hypermodern schillenmodel dat voor het nieuwe Nederlandse kernziekenhuis is ontwikkeld. In dit model is het behandelgebouw de kleine kern van het ziekenhuis waaromheen de ‘schillen’ van verpleegafdelingen en poliklinieken liggen. De verpleegafdelingen zijn hotelmatig ontworpen, poliklinieken kantoormatig en laboratoria bedrijfsmatig. Zo kan er bij uitbreiding of krimp van de ziekenhuisfuncties uitwisseling van functionaliteit plaatsvinden met hotels, kantoren of bedrijven in de omgeving. Ook is er bij afstoting van ziekenhuisfuncties een restwaarde als hotel of kantoor.

Begin 2015 is het aanzicht van het ziekenhuis ingrijpend veranderd. De grote draaideur die sinds de jaren negentig de entree vormde naar het ziekenhuis is vervangen door een glazen, ruime en eigentijdse seniorvriendelijke entree met een verbinding naar de overkapping van de Spoedeisende Hulp.

Kinderhaven
Door het kiezen van een thema krijgt de kinderafdeling een eigen gezicht, vaak passend bij de rest van het ziekenhuis. Hierdoor is het dan weer makkelijker om de afdeling vorm te geven en eenheid in ontwerp te creëren.

In het Havenziekenhuis te Rotterdam staat het thema ‘haven’ centraal, in de wachtruimte wordt er een boot en container gerealiseerd. Dit is een visueel sterk uitgewerkt thema en zij biedt een zee aan gebruiksmogelijkheden. Van spelen, ontdekken en rustig een boekje lezen tot een film kijken en computerspelletjes. Bij het uitwerken van deze thema’s wordt ook naar de functionaliteit ervan gekeken. Het is van groot belang dat de kindveiligheid, maar ook het facilitair onderhouden van het ontwerp aansluit bij de daarvoor gestelde eisen van het ziekenhuis.

OPDRACHTGEVER

Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. ROTTERDAM

ADVISEURS

Constructie: Aronsohn Raadgevende Ingenieurs B.V.
Interieur: Gortemaker Algra Feenstra
Installaties: Huygen Elwako Raadgevende Ingenieurs BV

LOCATIE

Haringvliet 2
3011 TD   Rotterdam
Nederland

FUNCTIE

Renovatie, Ziekenhuizen

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten