Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar

In het masterplan dat Gortemaker Algra Feenstra voor de locatie Alkmaar van de Noordwest Ziekenhuisgroep gemaakt heeft was de grootste uitdaging, het ontwerpen van een optimaal functionerend ziekenhuis in alle fases van ontwerp en uitvoering in combinatie met het bestaande ziekenhuis. Een ziekenhuis ín het park en in relatie mét het park. Het hele complex moet een meerwaarde krijgen, voor de gebruikers en patiënten van het ziekenhuis, voor de buurt, voor de gebruikers van het park én voor de stad Alkmaar.
LOCATIE
Alkmaar
FUNCTIE
Ziekenhuizen, Zorg
STATUS
Ontwerp