NL | EN | FR

Gemeentelijke Basisschool Zwevegem

De bestaande Gemeentelijke basisschool Zwevegem was langdurig krap behuisd in twee tijdelijke gebouwen aan de rand van het Gemeentepark. Ons ontwerp voor de vervangende nieuwbouw omvat klaslokalen, een refter, ruimte voor naschoolse opvang en een sporthal.

We geloven in integraal duurzaam ontwerp: een gebouw waarin iedereen zich thuis voelt, dat inspireert om te leren en te ontdekken en waarop leerlingen en onderwijzers trots kunnen zijn. Het groene gemeentepark biedt kinderen niet alleen veel veilige ruimte voor spelen en ontdekken, maar ook rust voor concentratie.
De school en de sporthal zijn samen ontworpen als één opgetild compact tweelaags volume, dat zoveel mogelijk ruimte laat voor het park. Dit volume staat op een éénlaagse plint met een organisch gevormde transparante huid, die het groen toelaat in het gebouw en bovendien doorzicht geeft vanaf de straat naar het park. Klaslokalen zijn opgetild en gericht op het park. Zo profiteren de leerlingen optimaal van de rust van het groen en het diffuse daglicht uit het noorden.

Om versnippering van ruimte te voorkomen zijn de fietsenstalling en een overdekt speelplaatsdeel onder de uitkragingen ontworpen. De speelplaats zelf is ontworpen als een verdiepte arena, met rondom een zitbank en traptreden.

Een vide en glasdaken laten het daglicht toe tot in het hart van de school. De opgetilde sporthal is ruimtelijk verbonden met de refter door een tribune.

Hoewel het onderwijs in de gemeenteschool overwegend klassikaal is, wordt er veel belang gehecht aan zelfstandig werk door leerlingen. Zo kunnen de refter en de kleine lokaaltjes tussen de grote klaslokalen ook worden gebruikt voor zelfstandig werk en is de tribunetrap ontworpen voor het geven van presentaties.

OPDRACHTGEVER

Scholen van morgen AG Real Estate COPID

ADVISEURS

Constructie: Gortemaker Algra Feenstra
Installaties: DWA Installatie- en Energieadvies

LOCATIE

Kouterstraat 80A
8550   Zwevegem
België

FUNCTIE

Basisonderwijs, Buitenschoolse opvang

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten