St. Michaël College

Al in 2003 nam Gortemaker Algra Feenstra het ontwerp van ‘De Neus’ voor zijn rekening: de bèta-vleugel van het St. Michael College. Na de realisatie van ‘De Neus’ rees de vraag wat te doen met het noodgebouw ‘De Brug’ aan de oostzijde van de Zaanse streekschool. Bovendien was het aantal leerlingen de laatste jaren toegenomen tot ruim 1100 en was het bestaande gebouw te klein geworden. De gemeente gaf toestemming voor de sloop van ‘de brug’ en voor de nieuwbouw van een vleugel van 1400m2. Inmiddels, anno 2020, hebben we het Technasium uitgebreid met creatieve praktijklokalen.
OPDRACHTGEVER
St. Michaël College
LOCATIE
Zaandam, Nederland
FUNCTIE
Onderwijs, Voortgezet onderwijs
STATUS
Opgeleverd