NL | EN | FR

Centrum voor Specialistische Psychotherapie

Het Centrum voor Specialistische Psychotherapie (CSP) is een voorziening van de Stichting Rivierduinen in Oegstgeest. Dit centrum bestaat uit drie delen – activiteitentherapie, verbale therapie en milieutherapie. Voor het milieutherapiegebouw is een nieuwe behuizing ontworpen.

Het nieuwe milieutherapiegebouw sluit aan op het reeds bestaande activiteitengebouw. In het milieutherapiegebouw vinden allerlei sociotherapeutische activiteiten plaats: gezamenlijke maaltijden, groepsgesprekken in de woonomgeving, dagopening en -sluiting. Het milieutherapiegebouw fungeert dan ook als een woongebouw voor vijf verschillende woonmilieus. Elke groep heeft een eigen segment in het gebouw, met een eigen voordeur. Beneden is de gezamenlijke woonkamer en de keuken, op de eerste verdieping de slaapkamers en op de bovenste verdieping groepsruimtes. Zo is er een sterke overeenkomst met de traditionele doorzonwoning in een rijtje, met beneden de woonkamer, boven de slaapkamers en op zolder een grote speel- of hobbyruimte. Om een goede landschappelijke inpassing te krijgen in de parkachtige omgeving, is het gebouw in een gebogen, oplopende vorm gekeerd naar het bos. Op de schuin oplopende daken is een groen sedumdak aangelegd, zodat het er vanuit het bos uitziet als een bewoonde heuvel. Aan de binnenzijde is de voorgevel een strakke, gekromde baksteenwand met hoge insnedes ter plaatse van de voordeuren en de trappen.
Voor het verbale therapie onderdeel van het complex is de naastliggende voormalige Jelgersmakliniek deels verbouwd en aangepast.

meer projecten