UZ Leuven – Kritieke Diensten

Het Universitair Ziekenhuis Leuven heeft door AWG architecten een Masterplan laten opstellen waarbinnen diverse uitbreidingen gerealiseerd kunnen worden. De uitbreidingen dienen zoveel mogelijk als losse gebouwen opgevat te worden opdat een dichte stadsstructuur ontstaat met straten en pleinen.
LOCATIE
Leuven, België
FUNCTIE
Ziekenhuizen, Zorg
STATUS
Opgeleverd