Studentenwoningen Albinusdreef Rijnveste

Het project studentenhuisvesting aan de Albinusdreef te Leiden maakt onderdeel uit van de bebouwingsenvelop waarin het bestaande en het nieuwe zorggebouw Rijnveste zich bevinden. Stedenbouwkundig vormt de studentenhuisvesting samen met het bestaande en het nieuwe zorggebouw een gesloten bouwblok.
OPDRACHTGEVER
Syntrus Achmea
LOCATIE
Leiden, Nederland
FUNCTIE
Overig, Woningen
STATUS
Opgeleverd