NL | EN | FR

SportResort Zilveren Schor

SportResort Zilveren Schor, een vakantiepark met een focus op sport, ligt aan het Veerse Meer in Arnemuiden, Zeeland. Gortemaker Algra Feenstra ontwerpt 72 vakantiewoningen, 7 groepswoningen en een centrumvoorziening met restaurant.

In 1964 werd het Vormingscentrum het Zilveren Schor door Koningin Juliana en Prins Bernhard geschonken ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksjubileum. In de loop der tijd is Jantje Beton op het Zilveren Schor vakantiekampen gaan organiseren voor achtergestelde jeugd. Hierdoor kreeg het terrein een maatschappelijke functie. De laatste jaren is deze functie geleidelijk omgezet naar een accommodatie voor groepsverblijf. Sinds de bouw in 1965 is het Zilveren Schor weinig veranderd. ‘SportResort Zilveren Schor’ gaat nu een passende invulling geven.

De locatie wordt aan de oostzijde begrensd door het Veerse Meer. Het versterken van deze relatie is een belangrijk uitgangspunt. Aan de westzijde wordt de locatie begrensd door de Veerschedijk. De dijk en het water spelen een belangrijke rol bij de beleving van dit gebied. Het gebied wordt, met uitzondering van de waterzijde, geheel omringd door bomen. De waterkant kenmerkt zich door rietland en gras.

De huidige locatie bevat al een insteekhaven. In het ontwerp wordt het water nog verder de locatie ingebracht en wordt een doorgaand waterfront gecreëerd. Vanuit alle woningen is zo meer contact met het water. Het binnengebied krijgt hierdoor een geheel eigen identiteit.

De randen van de locatie zoeken de aanhechting met de bestaande locatie op. De afwisseling die het bestaande landschap langs het Veerse Meer nu heeft, wordt behouden en zichtbaar; groepjes bomen, bebouwing en open plekken aan het meer. De bosrand langs de Veerschedijk wordt versterkt met extra bomen.
De woningen spelen in op de verschillende landschappen en krijgen ieder een eigen karakter. Er komen waterwoningen, dijkwoningen, strandwoningen en woningen aan de bosrand.

De woningen zijn gesitueerd in de richting van het landschap. Vervolgens zijn de woningen gedraaid zodat iedere woning een gunstige oriëntatie heeft op de zon. De gevels op het noordwesten zijn gesloten, de gevels op het zuidoosten zijn juist open met in het zuiden een dakoverstek.
Door het gebouwde terras is een terreinafscheiding niet meer relevant, het landschap loopt gewoon door.

Het Zilveren Schor als Sport Resort
Een actieve leefstijl, gezondheid, gezelligheid en avontuur zijn sleutelwoorden bij het ontwerp. Een gezonde leefstijl speelt voor steeds meer mensen een belangrijke rol.
Door de ligging biedt het terrein veel mogelijkheden voor buitensporten en recreatie, bijvoorbeeld door aansluiting op interessante fiets-, skate- en wandelroutes. Het is tevens een prachtige uitvalsbasis voor diverse (georganiseerde) activiteiten. Het park is interessant gemaakt voor zowel sporters en gezinnen, 55+ers, de zakelijke markt als gehandicapten. De vormgeving van het terrein en het aangeboden programma ondersteunt het concept SportResort Zilveren Schor. Het sportconcept wordt vertaald in een breed sportaanbod wat openbaar toegankelijk is voor de omgeving. Tussen de woningen door meandert het sportlandschap, zowel op het water als in de vorm van fiets- en looproutes. Daarnaast zijn er ook bijzondere speel-, rust- en ontmoetingsplekken verspreid over het gehele park.

OPDRACHTGEVER

Libéma

LOCATIE

Zilveren Schorweg 1
4341 PL  Arnemuiden
Nederland

FUNCTIE

Vakantiewoningen

STATUS

ontwerp

Gerelateerd

Delen

Deel dit project