NL | EN | FR

Kinderdienstencentrum Twinkeling

Dit multifunctionele kinderdienstencentrum biedt dagopvang en kortverblijfopvang aan 70 meervoudig gehandicapte kinderen en 90 kinderen uit de reguliere kinderdagopvang. Het samengaan van reguliere kinderdagopvang en opvang van kinderen met een handicap is reden geweest voor het Ministerie van VWS om dit gebouw te bestempelen als pilot project.

Herkenning
Een gebouw ontwerpen voor kinderen met een meervoudige handicap stelt specifieke eisen ten aanzien van de beleving van het gebouw, de lichtinval, bezonning en oriëntatie. Het werken met meervoudig gehandicapte kinderen en de problematiek ten aanzien van de totaal verschillende beleving en oriëntatiemogelijkheden van deze doelgroep is in gebruikersbesprekingen uitvoerig besproken en heeft geresulteerd in een ruimtelijke organisatie van het programma waarbij oriëntatie en specifieke, herkenbare plekken een grote rol hebben gespeeld. Het gebouw lijkt te rusten op een aantal enorme keien, waardoor een karakteristieke en eigenzinnige uitstraling ontstaat zodat het een duidelijk herkenbaar gebouw is voor kinderen.

Ontmoeting
Het hart van het gebouw is een beschutte binnentuin, die via verrassende doorkijkjes verbonden is met de buitenruimten buiten het gebouw. In de binnentuin is door een kunstenaar een heuvel ontworpen waarin geluiden zijn ‘verstopt’. Een feestboom, permanent versierd met lampionnen, bekroont de heuvel.

Rondom de binnentuin lopen transparante verbindingsgangen. Op de hoeken van het gebouw zijn specifieke speelplekken ontworpen, elk met een eigen karakter: de centrale hal, het boomhuisje en de ‘canyon’. Rondom deze plekken zijn de groepsruimten gegroepeerd, met ofwel een terras aan de binnentuin, ofwel een ‘buitenkamer’ aan de buitenkant van het gebouw.
Aan de noordzijde liggen centrale voorzieningen zoals de keuken, gymzaal, bewegingruimten, fysio- en ergotherapieruimten en het zwembad. Bij grote evenementen kan de centrale hal gekoppeld worden aan de gymzaal.

Op de verdieping bevinden zich naast twee groepsruimten voor buitenschoolse opvang en vier groepsruimten van De Wendel personeelsruimten, kantoorruimten en ondersteunende functies zoals muziektherapie, sensorische integratieruimte en logopedie.
Elke groep op de verdieping beschikt over een riant dakterras.
Het gebouw kent geen klassieke gangen: alle verkeersruimten hebben een eigen sfeer en worden intensief door de kinderen gebruikt, wat een optimaal ruimtegebruik oplevert.

OPDRACHTGEVER

Stichting De Wendel

ADVISEURS

i.s.m. Erik de Jong (Morphis)

Constructie: Grontmij/Technical Management
Interieur: Gortemaker Algra Feenstra
Installaties: Grontmij/Technical Management

LOCATIE

Westsingel 200
5961 DH   Horst
Nederland

FUNCTIE

Buitenschoolse opvang, Speciaal onderwijs

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten