NL | EN | FR

Gortemaker Algra Feenstra geselecteerd voor Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis

22 juli 2015

Het Stimuleringsfonds schreef in juni 2015 Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis voor ontwerpers uit om nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting van mensen met een lichte zorgvraag.


Na uitvoerig beraad zijn vijf voorstellen boven de andere inzendingen verkozen, waaronder het voorstel Carebnb van Gortemaker Algra Feenstra in samenwerking met Twynstra Gudde.

Carebnb
Onze maatschappij is volgens de aanvrager niet zo ingericht dat het vanzelfsprekend is dat mensen altijd op mantelzorg kunnen terugvallen. Wanneer een sociaal netwerk ontbreekt of onvoldoende toereikend is, ontstaat een grotere behoefte aan professionele zorg. Het team van Gortemaker Algra Feenstra en Twynstra Gudde stelt voor, deze mensen in eigen buurt op te vangen zodat zij voor de tijdelijke extra ondersteuning kunnen terugvallen op vertrouwde eigen artsen en verpleegkundigen. Daarvoor ontwikkelt zij een netwerk van Carebnb’s.

Een Carebnb is kleinschalig en huiselijk, ligt in eigen buurt, biedt veel ruime voor zelfregie en wordt gerund door mensen uit de wijk. De bouwkundige opzet is helend en prikkelt de zelfstandigheid. Het onderzoek start met een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de zorgbehoefte. Om welke zorgbehoeften gaat het en hoe vaak is dat op wijkniveau? Daarna volgt een inventarisatie van bestaande modellen in binnen- en buitenland. In het tweede deel van het onderzoek richt het team zich op de Carebnb zelf. Welke ruimtelijke vorm is nodig, hoe wordt het gefinancierd? In het onderzoek werkt het team samen met Laurens, een zorgaanbieder in Rotterdam en omstreken. De studie spitst zich toe op drie gebieden in die regio. Lansingerland, Hillegersberg-Schiebroek en Delfshaven. Hierdoor komt een variëteit aan stedelijke omgevingen en bewonersgroepen aan bod. In deze wijken zoekt men ook contact met eerstelijnszorgverleners en bewonersorganisaties die als klankbord zullen fungeren.

Beoordeling
De Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis heeft in totaal 28 inzendingen opgeleverd die ter advies zijn voorgelegd aan twee externe adviseurs: Hugo van Waarde (werkt als zelfstandig adviseur zorg onder andere bij Martha Flora, is mede-oprichter van WarmThuis en adjunct-hoofdredacteur Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie) en Evelien van Veen (is eigenaar van Van Veen Architecten, doceert aan verschillende opleidingen en heeft in haar architectuurpraktijk speciale aandacht voor zorgarchitectuur).

De voorstellen zijn beoordeeld op de relevantie van de vraagstelling, het plan van aanpak, de betrokkenheid van (lokale) partners, de rol en de positie van de ontwerper en de coherentie tussen deze onderdelen.

Al eerder werd Gortemaker Algra Feenstra geselecteerd voor een Open Oproep van het Stimuleringsfonds. In juli 2014 werd Femke Feenstra geselecteerd voor deelname aan de Open Oproep Ontwerp en Dementie.

 


Deel dit project
    Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis 4 Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis 5 Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis 6