E-mail Disclaimer

​De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Gortemaker Algra Feenstra staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen middels door ons een email te sturen.


The information contained in this email message is for the addressee. Disclosure, copying, distribution, and/or distribute this information to third parties is not allowed. Gortemaker Algra Feenstra is neither liable for the proper and complete transmission of the contents of an e-mail, nor for any delay in its receipt. For more information, please contact us.


U deelt bepaalde persoonsgegevens met Gortemaker Algra Feenstra zodat onze medewerkers u de best mogelijke vorm van de overeengekomen dienstverlening kunnen bieden. Klik hier voor meer informatie over ons beleid met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).