NL | EN | FR

BIM integraal ontwerpen

Sinds 2004 gebruikt Gortemaker Algra Feenstra geavanceerde software om onze projecten driedimensionaal te ontwerpen. We hebben destijds gekozen voor deze geavanceerde software om grip te hebben op de data die volgt uit, of gekoppeld wordt aan, deze 3D-ontworpen geometrie. Natuurlijk was de wens van onze architecten om onze ontwerpen ruimtelijk te verbeelden ook een belangrijke afweging om te kiezen voor deze software voor BIM integraal ontwerpen.

We hebben hiermee voor onze complexe projecten gereedschap in handen voor betere processen waarin we meer aandacht kunnen hebben voor het ontwerp. Doordat het ontwerp vooraf gemodelleerd wordt, is ook alles eerder inzichtelijk. Dit komt de efficiëntie en samenwerking ten goede.

Het integraal ontwerpen met een Bouw Informatie Model (BIM) is de toekomst. Dit geldt niet alleen voor de ontwerp- en bouwfase, maar juist ook voor de beheerfase waarin de meerwaarde van een bouwinformatiemodel nog het meeste oplevert. Hoe beter de samenwerking afgestemd is, hoe beter de modellen bruikbaar zijn. Dit geldt ook voor de partijen die het project hierna gaan uitvoeren en beheren.

Gortemaker Algra Feenstra ambieert álle projecten uit te werken met behulp van BIM. Daarom betrekken wij onze opdrachtgevers en mede-adviseurs vroegtijdig bij onze ambities. Ook creëren we zoveel mogelijk een workflow waarin het model ook bruikbaar is voor de uitvoering en vervolgens ook voor het beheer. Het is cruciaal de uitvoerende partijen ook te betrekken in deze BIM-ambitie zodat zij ook hun teams selecteren op BIM-competenties. Op deze wijze kunnen alle partijen de meerwaarde van BIM benutten.

In de branche architectuur is het gebruik van BIM steeds vaker gewoon aan het worden. Helaas past niet elke architect al BIM toe in zijn of haar dagelijkse werk. Het is soms moeilijk deze organisatorische verandering door te voeren. Gortemaker Algra Feenstra heeft vanuit de visie dat BIM een toegevoegde waarde is voor de hele bouwbranche meerdere architectenbureaus geadviseerd én geassisteerd deze verandering aan te leren.

We gebruiken Revit als modelleer-software voor BIM en we hebben ervaringen met diverse clash software om de kwaliteit van de modellen te controleren. We participeren in de Revit Gebruikersgroep vanuit de behoefte ons gereedschap goed te beheersen. Naast onze technische kennis en de esthetische wensen, kiezen we er bewust voor onszelf een gezonde, bovengemiddelde, ICT-kennis aan te leren. Hierdoor zijn we ook betrokken in een internationaal onderzoeksproject en mogen we diverse lezingen geven in binnen- en buitenland.

Daarnaast geeft BIM de mogelijkheid om nieuwe interactieve manieren te gebruiken voor het ervaren van een gebouw voordat deze werkelijkheid is. Met behulp van VR wordt tijdens de ontwerpfase het gebouw op een unieke manier beleeft.

Onze bureaumanager, Martjan den Hoed, inspireert u graag over de toekomst van BIM en wat BIM nu al voor uw project betekent.

rotterdam-bimt-djga-03 dJGA Verkeersleidingspost ProRail BIM