NL | EN | FR

Ziekenhuis Bernhoven

Het nieuwe Ziekenhuis Bernhoven is in januari 2000 ontstaan uit een fusie van het Sint Anna Ziekenhuis in Oss en het Sint Joseph Ziekenhuis in Veghel. De geschiedenis van de beide ‘oude’ locaties gaat terug tot in de negentiende eeuw. Vanuit de zorgzame toewijding van kloosterzusters ontstonden de Congregatie van de Zusters van Liefde in Oss en de Congregatie van de Zusters Franciscanessen in Veghel. De negentiende-eeuwse zorg bestond uit voeden, laven, schoonhouden en geestelijk bijstaan van de armen. Nu staat er een modern ziekenhuis in Uden met alle ruimte voor professionele diagnose en behandeling maar ook een ziekenhuis dat in alles is gericht op de interne processen en op het welzijn van de mensen die erin verblijven; patiënten, medische en ondersteunende professionals en begeleiders/bezoekers.

Inpassing in stedenbouwkundig plan
De locatie van het nieuwe Bernhoven is onderdeel van het stedenbouwkundig plan Uden-Noord. In dit plan springt de strak bebouwde strip, die van oost naar west loopt, het meest in het oog. Deze strip van 128 meter breed en 475 meter lang, is U-vormig met een groen binnengebied. Het ziekenhuis heeft een plek in het westelijk deel. Aansluitend op het ziekenhuis is ruimte voor andere functies gerelateerd aan gezondheidszorg; een hotel met zorg, een kinderdagverblijf aan de noordzijde en een rouwcentrum aan de zuidzijde zijn inmiddels gerealiseerd. Het oostelijk deel is gereserveerd voor woningbouw. In de stedenbouwkundige randvoorwaarden is bepaald dat de buitenzijde van de gebouwen in de strip uit metselwerk dient te bestaan.

Het binnenterrein is ontworpen als een groene binnenwereld en vormt als het ware een ‘hof van groen en rust’. De ontwerpambitie binnen het ontwerpteam: ‘Bernhoven in het groen’ is hier als centrale verbinding van gebouw, omgeving en mens gerealiseerd.

Organisatie
De basis van het gebouwontwerp is het vastgoedprincipe, verschillende gebouwtypes met elk een eigen specifieke functie zijn onderling verbonden. In Bernhoven onderscheiden we de gebouwtypes publieksomgeving, consultomgeving, hotelgebouw, Hot Floor, onderzoeksgebouw en het facilitair en medisch ondersteunend centrum.

In de toekomst is het mogelijk het ziekenhuis te laten groeien of krimpen zonder dat dit tot grote ingrepen in de structuur van het gebouw leidt. De verwachting is dat het Hot Floor-gebouw, het onderzoeksgebouw en de poliklinieken het meest groeien. De opzet van het structuurontwerp houdt voor deze gebouwdelen rekening met een mogelijke uitbreiding van dertig procent.

Patiëntgerichte Look & Feel voor het interieur
Kenmerkend voor de zorg van Bernhoven is aandacht voor de patiënten. Dit betekent dat zij zich maximaal ondersteund en op hun gemak kunnen voelen en dat de omgeving positief bijdraagt aan hun stemming of zelfs behandeling. Het accent in het interieurontwerp ligt op de ‘helende omgeving’. Het maken van deze ‘healing environment’ betekent dat de architect zich voor elke plek in het gebouw heeft ingeleefd in de patiënt en de ‘universele’ behoeftes in hun ziekenhuissituaties. Keuzevrijheid in de wachtruimtes (uitzicht, zitvorm), weinig extra prikkels in de spreekkamers maar juist afleiding in de ruimtes waar onderzoeken plaatsvinden en een herkenbare ‘horecasfeer’ met uitzicht op het entreeplein in de brasserie en een uitgekiende loopafstand tussen entree en balie.

Het ontwerpthema ‘Bernhoven in het groen’ is doorgezet in het interieur. Het verbindt niet alleen het ziekenhuis met de streek, ook is wetenschappelijk bewezen dat de ‘natuur’ een positief psychologisch effect heeft op het welbevinden van mensen. Dit thema wordt verschillend toegepast; het varieert van een levende verticale plantenwand in de hal, tot letterlijk een schakering van groentinten in het behandelgebouw, van uitzicht op het natuurlandschap vanuit de bedkamers tot de toepassing van landschapsfoto’s uit de regio op de consultomgeving. De ‘eenheid in verscheidenheid’ zorgt voor herkenbaarheid van elke zone in het ziekenhuis en ondersteunt daarmee de oriëntatie.

Voor de open dag is een bouwplaat gemaakt van Ziekenhuis Bernhoven. Je kunt deze hier downloaden. Print hem op stevig A3 papier en zet hem in elkaar!

OPDRACHTGEVER

Ziekenhuis Bernhoven

ADVISEURS

Constructie: Aronsohn Raadgevende Ingenieurs B.V.
Interieur: Gortemaker Algra Feenstra
Installatie: Royal Haskoning
Luchtfotografie: Taco Smits

LOCATIE

Nistelrodeseweg 10
5406 PT  Uden
Nederland

FUNCTIE

Ziekenhuizen

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten