UZ Leuven – fase IVb Vrouw- en Kindziekenhuis

Binnen het masterplan voor Campus Gasthuisberg van UZ Leuven wordt het bestaande ziekenhuis uitgebreid met de blokken Fase IVb-1 en IVb-2. Samen vormen deze het nieuwe Vrouw- en Kindziekenhuis. Het masterplan, opgesteld door AWG, kent verschillende randvoorwaarden waarbinnen de diverse uitbreidingen gerealiseerd moeten worden. Belangrijkste uitgangspunt hiervan is dat de uitbreidingen zoveel mogelijk als losse gebouwen opgevat dienen te worden opdat een dichte stadsstructuur ontstaat met straten en pleinen. De karakters van de onderlinge gebouwen kunnen verschillend zijn, doch ingetogen en ondergeschikt aan de uitstraling van de stedelijke structuur.

De locatie van Fase IVb bevindt zich in de zuidwesthoek van de campus bovenop de reeds gebouwde ondergrondse parkeergarage. De noordwestzijde van het gebouw grenst aan het toekomstige inkomplein van campus Gasthuisberg. Het bouwdeel IVb-2 is hoger en markeert hiermee de toegang tot het inkomplein vanaf de ringweg. Aan de oostzijde grenst het gebouw aan het kort geleden gerealiseerde gebouw voor Kritieke Diensten (Fase IVa). Tussen deze gebouwen ligt een nieuwe dwarsas voor voetgangers waaraan de hoofdinkom van het gebouw is gelegen. Het stedelijk bouwblok (Fase IVb-1) is ontworpen als een rechthoekige massa in een ringstructuur rondom zes daglichtpatio’s, die trechtervormig over alle niveaus lopen tot boven de wachtzones op publieke niveau.

Gebouwdelen IVb-1 en IVb-2 zijn vormgegeven als stenen massa’s met een minimum aan verschillende materialen. Gebouwdeel IVb-1 heeft grote raamopeningen in een regelmatig patroon en is uitgevoerd in een licht gele metselsteen die zorgt voor een horizontale structuur. Gebouwdeel IV-2 heeft een opbouw met een raster van verdiepingshoge betonpanelen. De grijze panelen worden gemaakt van hogesterktebeton en krijgen een grove oppervlaktestructuur die uiterlijke gelijkenis vertoont met een natuursteen.

Via een ruime arcade komen bezoekers in de centrale hal, die van west naar oost door het gebouw loopt. Balies en inrichtingselementen staan als vrij gevormde volumes in de ruimte en vormen een mooi contrast met de orthogonale architectuur van het gebouw. Het gebouw sluit logistiek, technisch en functioneel aan op de bestaande gebouwstructuur. Bij het nieuwbouwproject fase IVb worden alle functies rondom bevalling en nazorg gebundeld in één gebouw. Het gebouwdeel Fase IVb-2 van circa 8000 m2 is met een brug verbonden aan IVb-1, waarin behalve de administratie tevens de ziekenhuisschool is gelegen en een afdeling patientenkamers materniteit.

De uitbreiding is door zijn vorm, materiaalgebruik, functionele lay-out en het beantwoorden aan de wettelijke en ruimtelijke context geïntegreerd in de bestaande omgeving.

Opdrachtgever

Universitaire Ziekenhuizen Leuven

Adviseurs

i.s.m. AR-TE - STABO

Locatie

Herestraat 49
3000   Leuven
België

Functie

Ziekenhuizen

Status

bouw

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten