NL | EN | FR

Protonentherapie en MRT centrum, UZ Leuven

De opdracht voor het centrum voor protontherapie en uitbreiding MRT op campus Gasthuisberg van het UZ Leuven, is na een wedstrijd toegekend aan het team BAM Contractors, waarvan dJGA en ar-te als ontwerpende architecten deel uitmaken.

Het UZ Leuven en het UZ Saint-Luc investeren in een onderzoeks- en behandelcentrum voor protontherapie. Samen met het UZ Gent en de industrie zal er in dit centrum gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van proton- en koolstof-ion-behandelingen. De behandeling blijkt succesvol bij kinderen met kanker en bij tumoren in het centrale zenuwstelsel.

Ambitie
Het nieuwe centrum moet een internationaal toonaangevend instituut worden. De architecturale ambitie is het creëren van een gebouw dat qua beeld en uitstraling aansluit bij deze status. De grootste ontwerpuitdaging hierbij is op een kwalitatieve en belevingsvolle manier daglicht te brengen in een gebouw dat zich grotendeels ondergronds bevindt.

Het gebouw in zijn geheel en de publieksruimte in het bijzonder zijn zo vormgegeven dat men geen moment het gevoel krijgt opgesloten te zitten in een kelderruimte. Voor het psychologisch welbevinden van de patiënt is dit van fundamenteel belang. De essentie van het ontwerp bestaat vooral in het wegnemen van stressverhogende factoren. Personeel, bezoekers & patiënten zijn allen gebaat met een aangename en leesbare omgeving.

Speerpunten

• Een waardige entree en wachtruimte

• Een centrale zone voorzien van veel daglicht

• Ruimtelijkheid, openheid en een overzichtelijke indeling

• Vertrouwenwekkende uitstraling

• Eerlijk materiaalgebruik

• State-of-the-art techniek

Het programma bevindt zich grotendeels onder het maaiveld, maar door diepe insnijdingen kan het daglicht tot op de laagste gebruikslaag toetreden. De verspringende terrassen met daktuinen creëren een landschappelijke meerwaarde op het niveau van de volledige ziekenhuiscampus.

De nieuwe MRT-afdeling is rechtstreeks gekoppeld aan de bestaande. Door de afdeling op twee plekken te ontsluiten, kan deze als compact geheel met de bestaande MRT-afdeling functioneren en tegelijkertijd ook de protonenafdeling ondersteunen.

meer projecten