NL | EN | FR

The Art and Science of Dementia Care

In samenwerking met zorgaanbieder Cordaan heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2014 het initiatief genomen voor The Art and Science of Dementia Care; een interdisciplinair project gericht op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving van mensen met dementie.

In het project werken ontwerpers, wetenschappers, zorgdeskundigen en producenten op concrete zorglocaties gezamenlijk aan ruimtelijke oplossingen en/of prototypes voor objecten.

De zorg voor dementerende ouderen wordt gekenmerkt door toenemende complexiteit.
Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren sterk toe als gevolg van de vergrijzing. Met dank aan wetenschappelijk onderzoek in diverse vakgebieden is er steeds meer kennis over de invloed van omgevingsfactoren op het verloop van de ziekte en de beleving van de bewoner.

Het project The Art and Science of Dementia Care is erop gericht de samenwerking tussen ontwerpers, producenten, ervaringsdeskundigen uit de zorg en wetenschappers te intensiveren. Doel van het project is om de ervaring van zorgverleners en de laatste wetenschappelijke inzichten te benutten en om tot innovaties in de zorg voor ouderen met dementie te komen. Caro van Dijk en Henri Snel leiden het project in opdracht van Cordaan en het Stimuleringsfonds. Het project maakt deel uit van het programma Zorghuisvesting, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW.

Het onderzoek betreft een intensieve samenwerking tussen vier disciplines. Zorgdeskundigen, wetenschappers, producenten en ontwerpers komen gedurende een jaar op regelmatige basis bijeen en werken met elkaar samen. In interdisciplinaire teams komen de deelnemers tot een integrale manier van denken ten aanzien van de leefomgeving voor mensen met dementie, die de teamleden vervolgens in hun eigen dagelijkse beroepspraktijk verder kunnen uitbouwen.

Het onderzoek richt zich op de directe leefomgeving van mensen met dementie: het interieur met daaraan gekoppeld de directe omgeving van gevel, terras, balkon, straat en/of tuin. Door binnen het project onderzoek te koppelen aan het ontwerpen en het maken, kunnen de resultaten direct in de dagelijks praktijk getest worden.

dJGA is in juli 2014 geselecteerd voor deelname aan het project. Onderdeel van de inzending was het afstudeerodnerzoek ‘Huis voor alle Zinnen’ van Femke Feenstra.

Art en dementia combi afb