NL | EN | FR

Open Oproep: Het Nieuwe Gasthuis

In de komende tijd zal de vraag naar lokale zorg gaan toenemen en bovendien ook steeds gedifferentieerder zijn. Met name bij mensen met een lichte zorgvraag bestaat er een groeiende behoefte aan tijdelijke opvang voor een afgebakende periode.

Een zorglocatie waar men enkele dagen tot enkele weken kan verblijven, bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in een ziekenhuis of omdat een partner of andere mantelzorger tijdelijk geen zorg kan bieden.Een ander voorbeeld is nachtopvang, voor ouderen die overdag nog wel thuis wonen, maar ‘s nachts niet thuis kunnen blijven. Door de lokale organisatie van zorg te faciliteren kan een tijdelijke zorglocatie een aanvulling zijn op de bestaande zorgnetwerken in de wijk. Gortemaker Algra Feenstra bedacht in samenwerking met Twynstra Gudde de ‘Carebnb’.

Carebnb
Onze maatschappij is volgens de aanvrager niet zo ingericht dat het vanzelfsprekend is dat mensen altijd op mantelzorg kunnen terugvallen. Wanneer een sociaal netwerk ontbreekt of onvoldoende toereikend is, ontstaat een grotere behoefte aan professionele zorg. Het team van Gortemaker Algra Feenstra en Twynstra Gudde stelt voor, deze mensen in eigen buurt op te vangen zodat zij voor de tijdelijke extra ondersteuning kunnen terugvallen op vertrouwde eigen artsen en verpleegkundigen. Daarvoor ontwikkelt zij een netwerk van Carebnb’s.

Een Carebnb is kleinschalig en huiselijk, ligt in eigen buurt, biedt veel ruime voor zelfregie en wordt gerund door mensen uit de wijk. De bouwkundige opzet is helend en prikkelt de zelfstandigheid. Het onderzoek start met een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de zorgbehoefte. Om welke zorgbehoeften gaat het en hoe vaak is dat op wijkniveau? Daarna volgt een inventarisatie van bestaande modellen in binnen- en buitenland. In het tweede deel van het onderzoek richt het team zich op de Carebnb zelf. Welke ruimtelijke vorm is nodig, hoe wordt het gefinancierd? In het onderzoek werkt het team samen met Laurens, een zorgaanbieder in Rotterdam en omstreken. De studie spitst zich toe op drie gebieden in die regio. Lansingerland, Hillegersberg-Schiebroek en Delfshaven. Hierdoor komt een variëteit aan stedelijke omgevingen en bewonersgroepen aan bod. In deze wijken zoekt men ook contact met eerstelijnszorgverleners en bewonersorganisaties die als klankbord zullen fungeren.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schreef in juni 2015 de Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis voor ontwerpers uit, om nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting van mensen met een lichte zorgvraag. Na uitvoerig beraad zijn vijf voorstellen boven de andere inzendingen verkozen, waaronder het voorstel Carebnb van Gortemaker Algra Feenstra in samenwerking met Twynstra Gudde.

Het Nieuwe Gasthuis afb