NL | EN | FR

Een energiezuinig ziekenhuis

Een goede match tussen het zorgconcept en het energieconcept is van groot belang voor het realiseren van een energiezuinig gebouwontwerp. Bij de nieuwbouw van bijvoorbeeld het Deventer Ziekenhuis, is veel aandacht besteed aan het vaststellen van onderlinge relaties en verschillen tussen de verschillende functiegebieden. Dit bleek essentieel voor de realisatie van een energiezuinig gebouw en goede zorg aan de patiënten. Welke ziekenhuisconcepten zijn in de loop der jaren ontwikkeld en wat is de kracht van deze verschillende concepten in relatie tot de energiezuinigheid ervan?

Een flexibel ziekenhuis
Met name de flexibiliteit in het gebouwontwerp speelt een belangrijke rol. Gebleken is dat de afdeling waar de polikliniek zich bevindt, continu in beweging is en met regelmaat wordt aangepast. Het gebouw moet deze wijzigingen mogelijk maken. Dat betekent dat bij het ontwerp ook de installatietechnische voorzieningen zodanig ontworpen zijn, dat veranderingen eenvoudig doorgevoerd kunnen worden. Bij het Deventer ziekenhuis is onder andere besloten om geen enkele arts meer zijn eigen spreek-/werkkamer meer te geven. Hiermee wordt voorkomen dat een deel van de spreekkamers continu op slot – en dus niet in gebruik – is.

Een aspect waar in het UZ te Leuven veel aandacht aan is besteed, is de route van respectievelijk het verplegend personeel en de bezoekers. Door deze routes consequent van elkaar te scheiden, kan meer aandacht worden besteed aan enerzijds de efficiëntie van het gebouw en anderzijds de beleving van de verschillende ruimtes.

route energiezuinige ziekenhuizen