NL | EN | FR

Zorg zonder drempel

We zien dat de eerstelijnszorg een steeds prominentere plek inneemt in ons zorgstelsel. Het is de huisarts die een belangrijke schakel vormt in het zorgproces. Maar we zien als architect ook dat een gezondheidscentrum een sterke aantrekkingskracht op de wijk heeft en het een punt is waar bewoners terecht kunnen voor informatie en advies, preventieve activiteiten, hulpverlening en behandeling op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Gortemaker Algra Feenstra heeft onlangs twee projecten in de eerstelijnszorg gerealiseerd; Zorgcentrum Gezond op Zuid in Rotterdam en de Zaanapotheek in Zaandam. Het eerste project betreft een herbestemming, het tweede project is onderdeel van het nieuwe Zaans Medisch Centrum met ziekenhuis en zorgboulevard.

Gezondheidscentra en apotheken ondersteunen en bevorderen een goede gezondheid, een actieve leefstijl en in het algemene welbevinden, waarbij de patiënt zoveel mogelijk de eigen regie over het eigen leven neemt en behoudt. Dit alles bij voorkeur in de eigen woonomgeving. Om de zorg en dienstverlening naadloos te laten aansluiten bij de vraag van patiënten en bezoekers, in een omgeving waarin diverse zorgaanbieders samenwerken, is het belangrijk om de ruimtelijke omgeving in te zetten.

Als architect kunnen wij bijdragen aan een positieve gemoedstoestand van bezoekers. Nergens binnen onze opgaven in de zorg zien wij zo’n diverse stroom bezoekers met zo’n diverse zorgvraag en behoeften. Dit vormt voor ons een grote uitdaging om iedere keer een ontwerp te maken dat past bij de locatie, de functionaliteit, de historie van het gebouw en de culturele achtergrond van de bezoekers en zorgaanbieders.

Gezond op Zuid
Gezond op Zuid, voorheen Tarwezigt, zocht een nieuwe, ruimere locatie voor haar gezondheidscentrum met huisartsen, fysiotherapie, apotheek en psychiatrie. De eerste verdieping van het door Hugh Maaskant ontworpen bedrijfsverzamelgebouw naast Zuidplein werd gevonden als geschikte locatie. Een groot voordeel van deze van deze langwerpige etage is de grote hoeveelheid daglicht. De uitdaging lag in het maken van een overzichtelijk gezondheidscentrum zonder lange gangen.

Het ontwerp kenmerkt zich door een centraal gelegen open ontvangstgebied en twee meanderende verbindingsgangen met schuin geplaatste wanden. De artsenkamers geven op een nieuwe manier ruimte aan de optimale privacy van patiënten en een goede werkplek voor artsen. Het centrum is op 25 oktober 2016 geopend door wethouder Hugo de Jonge.

Zaanapotheek
Na een selectieronde voor de dienstenapotheek Zaanapotheek, op haar nieuwe locatie in de zorgboulevard van het Zaans Medisch Centrum, werd voor ons bureau gekozen. In intensief overleg met de opdrachtgever en gebruikers heeft Gortemaker Algra Feenstra een ontwerp gemaakt waarbij een moderne, ruim zes meter lange, medicijnrobot centraal staat. De stabalies bedienen de ‘snelle klant’ die voor een herhalingsrecept of snelle aankoop komt. Aan de zitbalies worden de cliënten ontvangen die wat meer tijd en aandacht vragen. De apotheek heeft zijn uitstraling gekregen passend bij het gebouw en passend bij de bezoekers door gebruik van koper, donker hout en terrazzo vloeren. Ook de signing op de gevel is in ons ontwerp meegenomen. Eind december is de nieuwe Zaanapotheek opgeleverd.

zjepxho1o8yx61tarwezigt-strevelsweg-3d-0001 zaanapotheek-3d-0019131-002-stabalie