NL | EN | FR

Radiotherapie in het licht

Gortemaker Algra Feenstra heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van het ontwerpen van gebouwen voor de behandeling van kanker door middel van radiotherapie.
Door vier recente projecten is deze ervaring alleen maar toegenomen. De opvatting van Gortemaker Algra Feenstra is dat de behandeling in deze centra vooral moet aansluiten op de begane grond van het ziekenhuis.
De radiotherapie komt daarmee letterlijk uit de kelder in het licht. Vaak zijn deze centra door het grote volume van beton en het gesloten karakter van de radiotherapiebunkers in de kelder van een ziekenhuis te vinden. Een vaak onplezierige ervaring voor zowel patiënt als medewerker.

Het plaatsen van de radiotherapie bovenop het maaiveld levert veel daglicht op voor zowel medewerker als voor de patiënten. In vier recente projecten is de introductie van daglicht goed gelukt mede omdat de opdrachtgevers snel de meerwaarde ervan maar ook voor de bereikbaarheid. Het nieuwe project zal immers weer 30 jaar mee moeten en aanpassingen aan de zware constructies om de beleving te verbeteren zijn lastig te maken.

RCwest is de nieuwste uitbreiding van Haaglanden medisch centrum op de locatie Antoniushove te Leidschendam. Zes nieuwe bestralingsruimten huisvesten hier vier nieuwe Linac’s (Linear particle accelerators) van Electa en twee Mri Iinac’s. Tevens is het mogelijk om in de toekomst nog twee bestralingsruimten aan te bouwen.

Holland PTC is de eerste protonen versneller met twee bestralingsruimten. Deze veiligere manier van bestralen zal in eerste instantie alleen voor mensen, met moeilijk te bestralen kankersoorten worden ingezet. Tevens is voor de bestraling van ogen een aparte ruimte toegevoegd. De aanwezigheid van een deeltjesversneller is reden voor de TU Delft om bij het project aan te sluiten zodat de universiteit onderzoek naar deeltjes kan doen. Naast de TU Delft is Holland PTC een samenwerking van EMC, LUMC.

MRT leuven is een project waarbij twee MRI’s en twee protonenversnellers met behandelruimten bij de bestaande radiologie afdeling zijn aangebouwd. Omdat deze afdeling al in de kelder lag, is er alles aangedaan om middels getrapte daglicht-patio’s het daglicht diep in de afdeling door te laten dringen. Het project is gelegen bij de UZ Leuven locatie Gasthuisberg te Leuven.

Als laatst te noemen project werkt Gortemaker Algra Feenstra mee aan het ontwerp voor een protonen versneller met 2 behandelruimten in Melbourne, Australië. De versneller zal als bijgebouw bij het Royal Childrens Hospital komen te liggen, omdat daar gewoonweg de meeste ruimte en bereikbaarheid is. Ook daar heeft Gortemaker Algra Feenstra de opdrachtgevers en architecten weten te overtuigen van de noodzaak om de behandelruimten op de begane grond te leggen en om daglicht binnen te halen.

Met deze projecten hoopt Gortemaker Algra Feenstra een positieve bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker.

1jpg hollandptc-aerial hollandptc-entreehal-2 mch-02c-aerial proton_gantry