NL | EN | FR

Innovatief zorgconcept: neonatale intensieve zorg

De afdeling Neonatal Intensive Care Unit (NICU) maakt deel uit van de nieuwbouw UZ Leuven – fase IVa Kritieke Diensten op de campus Gasthuisberg van UZ Leuven. Deze afdeling is een nieuw zorgconcept naar een Amerikaans model, waarin een overzichtelijke en comfortabele werkomgeving voor het verplegend personeel met rust en privacy voor de ouders wordt gecombineerd.

Innovatief concept
Het concept berust op een schakeling van centrale werkposten waar vanuit het personeel goed toezicht heeft op de individuele kamers van de patiënten. De kamers voor de neonatale intensieve zorg liggen in een waaiervorm om deze werkposten heen. Door de stromen van personeel en bezoek te scheiden volgen de ouders en bezoekers een afzonderlijke route. De ouders komen via een ruime verkeers- en verblijfsruimte in de individuele kamer van hun kind.

Iedere patiënt bezit een eigen kamer met een eigen entree en een rustig, licht verblijfsgebied. Door de stromen van personeel en bezoek te scheiden wordt zowel de zorg in medisch-/technisch opzicht als het verblijf van patiënt en bezoek geoptimaliseerd. Personeel heeft een goed overzicht. Patiënt en bezoeker hebben een geoptimaliseerd verblijf. Zowel de buiten- als binnenring beschikken over daglicht voor een aangenaam verblijf van bezoekers en personeel. In de buitenring kunnen ouders en andere bezoekers verblijven. Ze hebben vanaf hier uitzicht naar buiten en toezicht op hun kind.

Behalve in neonatale intensieve zorgafdelingen in ziekenhuizen kan het concept worden toegepast in situaties waarbij intensief toezicht in combinatie met privacy gewenst is. De NICU is bekroond met de publieksprijs van de Innovation 2 Care award. Deze award wordt uitgereikt aan bureaus met innovatieve ontwerpen voor zorginstellingen.

Gortemaker Algra Feenstra heeft dit project uitgevoerd in het samenwerkingsverband AR-TE – Gortemaker Algra Feenstra – STABO.

NICU 01