NL | EN | FR

Een nieuw (t)huis

De samenleving vergrijst, het zorgsysteem staan onder druk. We blijven steeds langer thuis wonen. We proberen zo lang mogelijk vitaal te blijven. Maar als het echt niet meer gaat in een woning dan wil je nog steeds dat je in een omgeving gaat wonen wat je nieuwe thuis vormt. Waar je nog steeds je eigen voorkeuren kan hebben, je eigen dagindeling en je kunt omringen met gelijkgestemden. Het moet eigenlijk een feestje zijn om nog één keer te ‘mogen’ verhuizen! Waarom wordt verhuizen in deze levensfase altijd geassocieerd met dat het minder met je gaat?

DJGA ontwerpt aan opdrachten voor wonen en zorg waar mensen een nieuwe woonomgeving krijgen die bewoners uit hun isolement haalt, contact met de buitenruimte stimuleert, diversiteit in verblijfsruimten biedt en een veilige leefomgeving met een hoog gevoel van vrijheid. Het is een woonomgeving waar af en toe zorg geleverd wordt. Dit zijn eigenschappen die terugkomen in de twee ontwerpen voor het huisvesten van ouderen waar wij in 2016 aan begonnen zijn: 40 zorgwoningen in Halle (België) en een woonzorgcentrum voor 123 bewoners in Zierikzee.

Woon zorg campus Halle
Het project voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in Halle wordt ontworpen in samenwerking met het Belgische architectenbureau Licence To Build, waarmee wij eerder voor het OCMW in Langemark een uitbreiding van 66 kamers hebben ontworpen. De woonzorgcampus in Halle bestaat o.a. uit het woonzorgcentrum Zonnig Huis en de zorgwoningen van het Centrum Van Koekenbeek.

De nieuwbouw wordt door middel van verbindingsbruggen verbonden met deze bestaande gebouwen. Gemeenschappelijke voorzieningen zoals het dienstencentrum worden zo toegankelijk voor iedere bewoner en er ontstaan mogelijkheden om te dwalen.

Karakteristiek aan de nieuwbouw zijn de nieuwe balkons. Deze zijn ten opzichte van elkaar versprongen waardoor diagonaal contact mogelijk is met de boven- en onderburen. Dit bevorderen van contact gaat nog verder; balkons beslaan twee woningen welke van elkaar gescheiden worden door middel van een tafeltje. Hierdoor kunnen buren op het balkon een potje schaken of een kopje koffie met elkaar drinken.

Woonzorgcentrum Zierikzee
Bij het woonzorgcentrum in Zierikzee is er geen sprake van balkons. Hier is nadrukkelijk gevraagd om 93 grondgebonden woningen te voorzien met elk een eigen voordeur. Op het gegeven terrein is daarom gekozen voor een stervormige footprint, waarmee de noodzakelijke gevellengte kan worden bereikt. De woningen hebben zowel aan de gevel als aan de gang een deur.

Centraal in het gebouw bevinden zich 12 ontmoetingsruimten, gelegen aan verschillende patio’s. Zo treedt er voldoende daglicht toe en is elke ontmoetingsruimte in het bezit van een buitenterras. Verschillende thema’s maken de ruimten herkenbaar en helpen bewoners bij hun oriëntatie in deze binnenwereld. Uitgangspunt is dat ouderen niet alleen in hun woning verblijven maar dat zij worden gemotiveerd om te bewegen. Dit kan zowel binnen als buiten het gebouw; met behulp van een landschapsarchitect ontwerpen wij aan een zintuiglijke tuin rondom het gebouw.

camera-binnen ocmw-halle-camera-tuin-02 ocmw-halle-camera-balkons-02 djga-ocmw-halle-situatietekening djga-ocmw-halle-gang