NL | EN | FR

Bezinning door onderzoek

Wij hebben als bureau het afgelopen jaar aan opdrachten gewerkt waar we bijzonder trots op zijn. Samen met onze opdrachtgevers, onze ontwerppartners en gebruikers hebben we hard gewerkt en bijzondere ontwerpen gemaakt en gebouwen opgeleverd. Deze mooie ontwerpen ontslaan ons niet van de verplichting om kritisch te blijven en ons op de toekomst te blijven bezinnen. De opdrachten veranderen, de zorg verandert, de wereld verandert en natuurlijk moet je in veranderende omstandigheden zelf ook mee veranderen.

Gortemaker Algra Feenstra heeft door de jaren heen veel kennis en expertise opgebouwd, maar we blijven kritisch kijken naar onze ontwikkeling. Juist de drive naar kennis en innovatie brengt ons deze expertise. Wij hebben het afgelopen jaar aan zeven onderzoeken in de zorg en andere vakgebieden gewerkt. Door het combineren van ontwerpend onderzoek met wetenschappelijke kennis, literatuurstudies, praktijkervaringen en Evidence Based Design komen wij met vernieuwende concepten voor de zorg en andere vakgebieden. Deze verrijking van kennis voegt extra waarde toe aan de sterke conceptuele uitgangspunten binnen onze opdrachten.

Gortemaker Algra Feenstra is betrokken bij meerdere onderzoeken over het bevorderen van gezondheid. Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren sterk toe als gevolg van de vergrijzing. Ziekenhuizen vinden het moeilijk patiënten actief te houden en wij weten dat het zorglandschap voor zorgvragers met een lichte zorgvraag de afgelopen jaren totaal veranderd is.

Met dank aan wetenschappelijk onderzoek is steeds meer kennis over de invloed van omgevingsfactoren op het verloop van ziekten en de ruimtelijke beleving van patiënten en bewoners. Onder het motto van: ‘Als wij weten hoe het werkt kunnen wij het ontwerpen’, zijn wetenschappelijke onderzoeken en praktijkervaringen de basis voor onze onderzoeken. Er is al veel bekend over onder andere: de impact van licht, het belang van beweging, de werking van geluid, het gevoel van temperatuur. Maar hoe deze wetenschappelijke uitkomsten omgezet moeten worden naar een ‘ontwerp’, is de vernieuwing die wij als bureau vormgeven in onze onderzoeken. Hieronder is een kort overzicht te vinden van de onderzoeken die zijn uitgevoerd dit jaar.

The Art and Science of Dementia Care

Het onderzoek ‘The Art and Science of Dementia Care’ is bijna afgerond. Gortemaker Algra Feenstra heeft onderzocht hoe de zintuigen van mensen met dementie nog werken en of je deze zintuiglijkheid kan inzetten om beweging en oriëntatie te bevorderen. Geuren gaven herinneringen terug aan bewoners, extreem kleurgebruik gaf oriëntatie en geluiden uit het verleden maakten dat bewoners gingen bewegen. Het onderzoek was gericht op de samenwerking tussen ontwerpers, producenten, ervaringsdeskundigen uit de zorg en wetenschappers te intensiveren, en om zo tot innovaties in de zorg voor ouderen met dementie te komen. Wij hebben in dit onderzoek samengewerkt met Fiona de Vos (omgevingspsycholoog).

SBIR Oproep Actieve Ouderen

Gortemaker Algra Feenstra is als eerste geëindigd bij de SBIR Oproep Actieve Ouderen in Nederland. Het winnen van deze uitvraag betekend dat wij het komende jaar gaan werken aan de uitwerking van een concept rondom het bevorderen van bewegen van oudere patiënten in het ziekenhuis. In onze mindset betreffende ziekenhuizen is alles gericht op de ziekte, het wachten en op bedden en niet op gezondheid; een passieve houding van de bezoeker in dit medische bolwerk. Waarom behandelen we onze patiënten zo passief, terwijl we weten hoe goed bewegen is? Het MUMC+ is de proeftuin voor dit onderzoek en we zullen hier drie interventies op de afdeling realiseren en daadwerkelijk gaan meten. We kijken uit naar de resultaten.

Reactiverend ziekenhuis & Carebnb

Hiernaast werken we ook aan het ‘Reactiverend ziekenhuis’ voor het Diakonessenhuis in samenwerking met een aantal producenten en medewerkers van het ziekenhuis zoals fysiotherapeuten en TNO, aan een totaal concept voor de beddenafdeling van de toekomst. Met Twijnstra Gudde onderzoeken we hoe we de tijdelijke opvang voor mensen met een lichte zorgvraag kunnen regelen in Nederland. Het Carebnb concept lijkt aan te slaan bij gemeenten, zorgvragers en potentiële zorgaanbieders. Het komende jaar hopen we dit onderzoek in de praktijk te kunnen testen door een aantal pilots.

Streamer

Het vier jaar durende project voor Horizon 2020 van de EU, genaamd Streamer, is een onderzoek naar het beperken van de energievraag van ziekenhuizen op basis van BIM en een nieuwe ontwerpmethodiek. Dit onderzoek in samenwerking met in totaal negentien consortium partners met zeven nationaliteiten bundelt zeer veel kennis en expertise met een integrale aanpak van het ontwerpproces.

Onderzoek naar water

Naast deze onderzoeken voor de zorg willen wij ons als bureau ook ontwikkelen in andere vakgebieden. De kennis bij architecten over watervraagstukken staat nog in de kinderschoenen. De komende jaren zal dit steeds vaker aan bod komen binnen onze opdrachten. Hiervoor werken we aan onderzoeken als de Adaptieve Dijk, een onderzoek naar hoe de oude rivierdijken in het Overijsselse en Gelderse landschap weer meer een rol van verblijfsgebied zouden kunnen vormen, en een onderzoek ‘Gebouwd Water’ over hoe Rotterdamse wijken in de toekomst weerbaar tegenover water gemaakt kunnen worden.

Kortom, de ontwikkeling van Gortemaker Algra Feenstra staat niet stil! Wij vinden het van belang om onszelf scherp te houden zodat wij onze expertise optimaal in kunnen zetten. Voor deze onderzoeken hebben wij topontwerpers met ervaring, talent en visie in huis. We zullen ook het komende jaar weer nieuwe onderzoeken opstarten zoals ‘Zintuiglijkheid en het ziekenhuis’ en met veel enthousiasme werken aan de uitwerking van de lopende onderzoeken. Wij houden u graag op de hoogte over de resultaten.

hhh-logo de-adaptieve-dijk diakonessenhuis-woonkamer testgeur-17 wsr-ontwerp-03-tuin