NL | EN | FR

ISO 14001

ISO 14001 is één van de normen uit de ISO 14000 serie en wordt gebruikt om een milieumanagementsysteem op te zetten en te certificeren. Samen met het ISO 9001 kwaliteitssysteem is dit de garantie voor onze opdrachtgevers dat duurzaamheid én kwaliteit binnen ons bureau topprioriteiten zijn.

Sinds 2006 beschikt het bureau al over een duurzaamheidsteam. Dit team heeft tot taak om naast esthetische en kwalitatieve keuzes ook duurzaamheid onderdeel te laten zijn van ontwerpbeslissingen. Uit elke ontwerpgroep hebben medewerkers een cursus Greencalc gevolgd, er werden duurzaamheidsworkshops gehouden en ontwerpavonden met duurzaamheidsthema’s. Hier is nu de ISO 14001 certificering bijgekomen, er is een milieumanagementsysteem opgezet waarin de duurzaamheidsambities voor zowel de eigen organisatie als de projecten zijn vastgelegd.

De ISO-norm is gericht op een continue verbetering van de milieuprestaties, zowel onze manier van werken als de projecten die wij ontwerpen. Voor de bureauorganisatie houdt dat bijvoorbeeld in dat er nog kritischer gekeken wordt naar de emissies van de bedrijfsauto’s. Inmiddels zijn er drie volledig elektrische auto’s en zijn er in de parkeergarage oplaadpunten voor medewerkers en bezoekers.

De ISO-norm is gericht op een continue verbetering van de milieuprestaties, zowel voor onze manier van werken als voor de projecten die wij ontwerpen. Alle partijen waarmee we samenwerken in elke fase van het ontwerpproces worden door ons betrokken in de duurzaamheidsambities. Aan onze opdrachtgevers kunnen, met behulp van de aandachtspuntenlijst, gelijkwaardig duurzame alternatieven in plaats van traditionele standaardproducten worden voorgesteld. Samen brengen we zo een duurzame leefwereld voor onze kinderen en kleinkinderen weer een stapje dichterbij.