NL | EN | FR

Duurzaamheidsteam

Binnen de organisatie van Gortemaker Algra Feenstra is er sinds 2006 een duurzaamheidsteam, met als taak om te adviseren over verduurzaming van zowel onze projecten als de interne bedrijfsvoering. Binnen dit team is met name veel kennis aanwezig over materialen, leveranciers, BREEAM en de integratie van duurzaamheidsaspecten in het ontwerp(proces).

Ook proberen we onze alledaagse werkzaamheden te stroomlijnen. Autokilometers worden beperkt door videoconferencing en papierverbruik wordt verminderd door een goed georganiseerde ICT.
Inmiddels hebben we een ISO 14001 certificaat verkregen, waarmee we tevens grip houden op ons milieumanagement en in de toekomst kunnen blijven verbeteren.