NL | EN | FR

Circulair bouwen

Gortemaker Algra Feenstra onderschrijft het door de BNA gepubliceerde Manifest “Wij gaan circulair”. De Nederlandse overheid heeft zichzelf een geheel circulaire economie in 2050 als doel gesteld. Gortemaker Algra Feenstra draagt graag een steentje bij door in te zetten op het ontwerpen van circulaire gebouwen samen met onze partners. Dit betekent dat wij inzetten op het sluiten van stromen. Dit kunnen materialen zijn maar ook energiestromen.

We streven ernaar om zowel in onze projecten als op het bureau bewust te zijn van de invloed van haar handelen op de omgeving. Wij willen eraan bijdragen dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Wij willen door onze architectuur mensen inspireren en bewust maken van hun leefomgeving. Binnen het bureau nemen circulariteit, BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen), duurzaamheid en BREEAM een centrale rol om onze doelen te verwezenlijken.

Wij gaan circulair manifest BNA

Het door BNA opgestelde manifest behelst de volgende vijf ontwerpprincipes:

  1. het startpunt voor circulaire architectuur is een circulair business model;
  2. de natuur is is een inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit;
  3. een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven;
  4. een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en te construeren;
  5. bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar.

Circulaire voorbeeldprojecten

Een mooi voorbeeld van ontwerpen vanuit de gedachte van circulariteit is de verkeersleidingspost van Prorail. Het project was een pilot binnen de Green Deal Circulair. Een ander pilot project met een circulaire basis is het Trinitas College, welke diende als pilot project voor IFD (Industrieel, flexibel en demontabel bouwen). Ook in het project entreehal UMC Utrecht wordt ingezet op duurzaam materiaal gebruik, als ook het hergebruik van te slopen onderdelen waaronder de constructie.

Uitdagingen

Grote uitdagingen zien wij in met name de gezondheidszorg, waar hoge eisen worden gesteld wat betreft reiniging en hygiëne. Met onze ruime ervaring in dit gebied denken wij hier een steentje bij te kunnen dragen alsook in andere gebieden zoals utiliteitsbouw. Belangrijk aspect om te slagen is samenwerking. Graag gaan wij samen de uitdaging aan om tot volledig circulaire gebouwen te komen. Neem gerust contact op via het contactformulier om met ons in discussie te gaan over hoe Nederland circulair te maken.