NL | EN | FR

Duurzaamheid

Duurzaamheid is onderdeel van de kwaliteit die elk goed ontworpen gebouw zou moeten bieden. Hoe zorgt Gortemaker Algra Feenstra hiervoor? Door duurzaamheid op een vanzelfsprekende manier te integreren vanaf de eerste schets. Door vroeg in het proces samen met de opdrachtgever en alle adviseurs de duurzaamheidambitie vast te stellen en regelmatig te toetsen of we hieraan voldoen.

We kijken niet alleen naar meetbare gegevens, maar ook naar niet-meetbare gebouweigenschappen zoals flexibiliteit en comfort en gaan hierbij graag verder dan de minimale eisen die de overheid stelt in het bouwbesluit.
Duurzaamheidsteam
Binnen de organisatie van Gortemaker Algra Feenstra is er sinds 2006 een duurzaamheidsteam, met als taak om te adviseren over verduurzaming van zowel onze projecten als de interne bedrijfsvoering. Lees meer…

BREEAM
BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. Het is de meest complete methode om de duurzaamheid van een gebouw in kaart te brengen. Lees meer…

ISO 14001
ISO 14001 is één van de normen uit de ISO 14000 serie en wordt gebruikt om een milieumanagementsysteem op te zetten en te certificeren. Samen met het ISO 9001 kwaliteitssysteem is dit de garantie voor onze opdrachtgevers dat duurzaamheid én kwaliteit binnen ons bureau topprioriteiten zijn. Lees meer…

Circulair
Gortemaker Algra Feenstra onderschrijft het door de BNA gepubliceerde Manifest “Wij gaan circulair”. Lees meer…