Als wij weten hoe het werkt, kunnen wij het ontwerpen

Research
Wetenschappelijke onderzoeken en praktijkervaringen vormen de basis van de onderzoeken bij Gortemaker Algra Feenstra. Onder het motto: ‘Als wij weten hoe het werkt, kunnen wij het ontwerpen’, onderscheiden wij ons door intensief onderzoek te doen naast onze concrete projectopdrachten. Een aspect dat ons bureau uniek maakt.

Ontwerpend onderzoeken

Dankzij wetenschappelijk onderzoek groeit onze kennis over hoe omgevingsfactoren en ruimtelijke ervaring patiënten en bewoners beïnvloed. Deze inzichten vormen een essentieel onderdeel van ons ontwerpend onderzoek. We werken onafhankelijk aan onderzoeksvragen en ontwerpmatig onderzoek, omdat wij het belangrijk vinden om een open, frisse en vooruitstrevende blik te behouden binnen ons vakgebied. Onze aanpak vereist een integrale benadering, waarbij we samenwerken met diverse disciplines en partners zoals BNA Onderzoek, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, TNO en de Europese Unie.

Met onze onderzoeken zijn wij betrokken bij meerdere onderzoeken over het bevorderen van gezondheid. Door de jaren heen heeft Gortemaker Algra Feenstra veel kennis en expertise opgebouwd, maar we blijven kritisch naar onze eigen ontwikkeling kijken. Juist de drive naar kennis en innovatie brengt ons deze expertise. Door ontwerpend onderzoek te combineren met wetenschappelijke kennis, literatuurstudies, praktijkervaringen en Evidence-Based Design, ontwikkelen wij vernieuwende concepten voor de zorg en andere vakgebieden. Deze verrijking van kennis voegt extra waarde toe aan de sterke conceptuele uitgangspunten binnen onze opdrachten.