Ziekenhuis Gelderse Vallei

Gortemaker Algra Feenstra is in samenwerking met Architectenbureau Koldeweij in 2009 gestart met het ontwerpen van een structuurplan voor de uitbreiding van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het eerste project dat hieruit is voortgekomen is de uitbreiding van het ziekenhuis met een zorggebouw, bestralingsruimten en de uitbreiding van de centrale hal. Het ontwerp voorziet in een 4 laags zorggebouw met 2 bestralingsruimten en een uitbreiding van de centrale hal met espressobar en personeelsrestaurant. Bijzonder is dat met de oplevering van het gebouw ook het Bouw Informatie Model (BIM) wordt opgeleverd. Hiermee is Ziekenhuis Gelderse Vallei het eerste project voor Gortemaker Algra Feenstra waarbij in samenwerking met de opdrachtgever en de uitvoerende partijen een volledig BIM-traject is doorlopen.
OPDRACHTGEVER
Ziekenhuis Gelderse Vallei
LOCATIE
Ede, Nederland
FUNCTIE
Ziekenhuizen, Zorg
STATUS
Opgeleverd