NL | EN | FR

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Gortemaker Algra Feenstra is in samenwerking met Architectenbureau Koldeweij in 2009 gestart met het ontwerpen van een structuurplan voor de uitbreiding van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het eerste project dat hieruit is voortgekomen is de uitbreiding van het ziekenhuis met een zorggebouw, bestralingsruimten en de uitbreiding van de centrale hal. Het ontwerp voorziet in een 4 laags zorggebouw met 2 bestralingsruimten en een uitbreiding van de centrale hal met espressobar en personeelsrestaurant. Bijzonder is dat met de oplevering van het gebouw ook het Bouw Informatie Model (BIM) wordt opgeleverd. Hiermee is Ziekenhuis Gelderse Vallei het eerste project voor Gortemaker Algra Feenstra waarbij in samenwerking met de opdrachtgever en de uitvoerende partijen een volledig BIM-traject is doorlopen.

Functie
Ziekenhuis Gelderse Vallei kenmerkt zich door een rode metselwerk basis waartegen witte volumes zijn geplaatst. Bij de uitbreiding aan de entreezijde van het gebouw is een zelfde thematiek gehanteerd. Binnen de rode schil van het bestaande gebouw is een wit volume geplaatst. Dit nieuwe volume is door een glazen hal verbonden met het bestaande gebouw. Een brede, 2 verdiepingen hoge, glasgevel met een gekromde luifel bepaald het beeld van de nieuwe entree. Hierin zijn ronde objecten geplaatst waarin centrale balie, informatieplein en de balie van de gastvrouwen zijn geplaatst. De hal is deels dubbelhoog waardoor de bestaande gevel goed zichtbaar is gebleven. De achterzijde van de hal, ook een glazen gevel, grenst aan een patio. Door deze hoge mate van transparantie blijft de oriëntatie op de bestaande bouw intact. Op de verdieping ligt het personeelsrestaurant aan de vide waardoor een ruimtelijke relatie tussen begane grond en verdieping aanwezig is.

In het zorggebouw ligt het accent op oncologische zorg. Op de begane grond met de 2 bestralingsruimten ligt het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut (Arti). In de structuur van het plan is rekening gehouden met uitbreiding van het aantal ruimten om de groeiende vraag naar radiotherapie op te vangen. Op de eerste verdieping ligt de oncologische polikliniek en de dagbehandeling (chemotherapie). De twee bovenste verdiepingen worden ingericht als algemene verpleegafdelingen. Deze afdelingen bieden ruimte om in het bestaande gebouw een renovatie en verbouwplan uit te rollen en om in de verpleegafdelingen naar meer één- en twee bedskamers te gaan. Het zorggebouw is daarnaast nog voorzien van een fietsenkelder en een technieklaag op het dak.

Duurzaamheid
Gedurende het ontwerpproces heeft duurzaamheid als vast punt op de agenda gestaan. Door middel van Greencalc zijn de keuzes ten aanzien van materialen en energiemaatregelen voortdurend afgewogen. Het gebouw kent een kolommenstructuur wat zorgt voor flexibiliteit in de toekomst. Schachten zijn zoveel mogelijk gecombineerd met vaste elementen zoals trappenhuizen en liftblokken en binnenwanden zijn als lichte scheidingswanden uitgevoerd. Het dak van de hal is als mos-sedum dak uitgevoerd wat, naast een mooi uitzicht, bijdraagt aan de waterbuffering. De zonwering van de hal is als vaste zonwering uitgevoerd, de zonwering van het zorggebouw als verstelbare lamellen aan de buitenzijde. Bij het trappenhuis op de kop van het gebouw fungeren vaste lamellen als buitenzonwering. De warmtelast wordt hiermee zoveel mogelijk buiten het gebouw gehouden. Warmte en koude opslag, warmteterugwinning en lage temperatuurverwarming dragen vanuit het installatieconcept bij aan een duurzaam gebouw.

BIM en proces
Bij de uitbreiding van Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de opdrachtgever zich als doel gesteld het terugdringen van faalkosten in de bouw en het maximaal benutten van ieders kennis en kunde. Om dit te bereiken zijn twee belangrijke middelen ingezet; het Bouw Informatie Model – dat bij Gortemaker Algra Feenstra wordt uitgewerkt via Revit – en een bouwteam.

Zowel de opdrachtgever (ZGV), de ontwerpende partijen als ook het bouwconsortium hebben de ambitie uitgesproken om het ‘bimmen’ in het gehele project te benutten. Dit vroeg echter wel om een andere manier van samenwerken.

Het was voor alle partijen wennen; anders met elkaar omgaan; andere processen. Constant moet de nadruk worden gelegd op de voordelen van samenwerking, transparantie en ontzuiling. Het vraagt energie om ingesleten gewoonten te wijzigen en processen te veranderen, maar het resultaat is er naar!

OPDRACHTGEVER

Ziekenhuis Gelderse Vallei

ADVISEURS

Constructie: Arohnsohn
Interieur en inventaris: Gortemaker Algra Feenstra
Installatie: Valstar Simonis

i.s.m. J. Koldeweij

LOCATIE

Willy Brandtlaan 10
6716 RP   Ede
Nederland

FUNCTIE

Ziekenhuizen

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten