NL | EN | FR

ZIB-FPA De Boog

In De Boog op het terrein van GGNet in Warnsveld worden patiënten die een zeer intensieve behandeling behoeven gemengd opgenomen en behandeld samen met forensische patiënten, die door hun vergelijkbare problematiek in aanraking gekomen zijn met justitie. De Boog is in gebruik sinds 2005. De Boog biedt onderdak aan 54 patiënten, onderverdeeld in drie afdelingen (low care, medium care en high care) voor 18 personen die elk weer zijn onderverdeeld in twee leefgroepen van 9 personen. Daarnaast is er een dagbehandelingscluster met kantoren, spreekkamers en activiteitenruimtes.

Terugtrekken of ontmoeten
Bij dit ontwerp was het bieden van keuze aan de gebruikers een belangrijk uitgangspunt: de keuze tussen jezelf terugtrekken of juist contact zoeken met anderen. Daarom is het gebouw ontworpen als een gebogen structuur met de slaap- en werkkamers aan de ‘bolle’ kant, van elkaar afgewend en gericht naar het bos, en de huiskamers, activiteiten- en groepsruimtes aan de ‘holle’ kant, gericht naar de gemeenschappelijke tuin en juist naar elkaar toe.

Ingebed in het landschap
Door het natuurlijke hoogteverschil van bijna twee meter in het terrein te benutten zijn beide bouwlagen vanaf het aansluitende terrein toegankelijk. De bovenste laag met hoofdingang, staf, therapie en low care afdeling sluit aan op het hoger gelegen voorterrein. De low care afdeling heeft een eigen toegang. De onderste bouwlaag sluit aan op het niveau van het lager gelegen bos. Hier liggen de high en medium care afdelingen, die meer beschutting behoeven. De schuine daken zijn laag waar het kan (slaapkamers), en hoog waar het nodig is (hoofdverkeer en gemeenschappelijke ruimtes). De dakbegroeiing versterkt de natuurlijke inbedding van het gebouw in het landschap.

Veiligheid met een vriendelijke uitstraling
Door de inbedding in het glooiende terrein heeft het complex een vriendelijke en kleinschalige uitstraling en kon voor de high en medium care afdelingen op de begane grond een grote verdiepte tuin worden ontworpen, die voldoet aan het vereiste hoge beveiligingsniveau, zonder stigmatiserende hekken! Daarnaast stralen de gebogen gevels van warmrode baksteen met blankhouten kozijnen warmte uit.

Veiligheid versus flexibiliteit
Belangrijk is met name de variatie in buitenruimtes: zo kan een patiënt gebruik maken van een kleine beschutte patio óf van de grote gemeenschappelijke verdiepte tuin, al naar gelang zijn toestand en beveiligingsvraag.

Stripbare kamers verminderen aantal separaties
Een deel van de slaapkamers zijn ‘stripbaar’ uitgevoerd: in een handomdraai kan de ingebouwde open kast met schuifdeuren worden gesloten. Een patiënt die behoefte heeft aan een prikkelarme omgeving kan daardoor (langer) op zijn vertrouwde plek blijven, waardoor verblijf in een separeerkamer zoveel mogelijk kan worden uitgesteld of zelfs vermeden. De ervaring leert inmiddels dat het aantal separaties hierdoor ook daadwerkelijk is afgenomen.

OPDRACHTGEVER

GGNet

ADVISEURS

Constructie: Gortemaker Algra Feenstra
Interieur: OIII
Installaties: Halmos Adviseurs B.V.

LOCATIE

Gebouw De Boog
Vordenseweg 12
7230 GC  Warnsveld
Nederland

FUNCTIE

Forensische Psychiatrie

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten