NL | EN | FR

Zaan Apotheek

Na een selectieronde voor de dienstenapotheek Zaan Apotheek, op haar nieuwe locatie in de zorgboulevard van het Zaans Medisch Centrum, is voor ons bureau gekozen. In intensief overleg met de opdrachtgever en gebruikers heeft Gortemaker Algra Feenstra een ontwerp gemaakt waarbij een moderne, ruim zes meter lange, medicijnrobot centraal staat.

De stabalies bedienen de ‘snelle klant’ die voor een herhalingsrecept of snelle aankoop komt. Aan de zitbalies worden de cliënten ontvangen die wat meer tijd en aandacht vragen. De apotheek heeft zijn uitstraling gekregen passend bij het gebouw en passend bij de bezoekers door gebruik van koper, donker hout en terrazzo vloeren. Ook de signing op de gevel is in ons ontwerp meegenomen. Eind december is de nieuwe Zaanapotheek opgeleverd.

Een belangrijk aandachtspunt is de avond opening geweest, waar nog wel recepten opgehaald kunnen worden maar een groot deel van de apotheek afgesloten moest zijn. De slimme plaatsing van een nachtluik en de afhaalbalie maken het mogelijk dat de apotheek veilig is afgesloten én klanten nog recepten kunnen ophalen.

Visie op eerstelijnszorg

We zien dat de eerstelijnszorg een steeds prominentere plek inneemt in ons zorgstelsel. Het is de huisarts die een belangrijke schakel vormt in het zorgproces. Maar we zien als architect ook dat een gezondheidscentrum een sterke aantrekkingskracht op de wijk heeft en het een punt is waar bewoners terecht kunnen voor informatie en advies, preventieve activiteiten, hulpverlening en behandeling op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Gortemaker Algra Feenstra heeft onlangs twee projecten in de eerstelijnszorg gerealiseerd; Zorgcentrum Gezond op Zuid in Rotterdam en de Zaanapotheek in Zaandam. Het eerste project betreft een herbestemming, het tweede project is onderdeel van het nieuwe Zaans Medisch Centrum met ziekenhuis en zorgboulevard.

Gezondheidscentra en apotheken ondersteunen en bevorderen een goede gezondheid, een actieve leefstijl en in het algemene welbevinden, waarbij de patiënt zoveel mogelijk de eigen regie over het eigen leven neemt en behoudt. Dit alles bij voorkeur in de eigen woonomgeving. Om de zorg en dienstverlening naadloos te laten aansluiten bij de vraag van patiënten en bezoekers, in een omgeving waarin diverse zorgaanbieders samenwerken, is het belangrijk om de ruimtelijke omgeving in te zetten.

Als architect kunnen wij bijdragen aan een positieve gemoedstoestand van bezoekers. Nergens binnen onze opgaven in de zorg zien wij zo’n diverse stroom bezoekers met zo’n diverse zorgvraag en behoeften. Dit vormt voor ons een grote uitdaging om iedere keer een ontwerp te maken dat past bij de locatie, de functionaliteit, de historie van het gebouw en de culturele achtergrond van de bezoekers en zorgaanbieders.

OPDRACHTGEVER

Zaanapotheek

ADVISEURS


Fotografie:
DdB Fotografische Vormgeving

LOCATIE

Zorgboulevard Zaans MC
Koningin Julianaplein 42
1502 DV  Zaandam
Nederland

FUNCTIE

Zorg

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten