Woonzorgcentrum Sint Bernardus

Sint Bernardus ligt aan de rand van Bertem (België) in een mooie, glooiende omgeving met veel kwaliteiten en uitdagingen voor het tot stand komen van een goede woonomgeving voor de bewoners van Sint Bernardus. De rijke historie van zorgen voor de bewoners van Sint Bernardus en het toekomstige masterplan boden veel aanknopingspunten en waardevolle input en inspiratie voor het ontwikkelen van de nieuwe site.
OPDRACHTGEVER
WZC Sint Bernardus
LOCATIE
Bertem, België
FUNCTIE
Wonen, Wonen met zorg, Wonen met zorg, Zorg
STATUS
Ontwerp