NL | EN | FR

Dijklander Ziekenhuis, locatie Hoorn

Vlakbij het centrum van Hoorn is het nieuwe Dijklander Ziekenhuis gebouwd, ter vervanging van twee gefuseerde ziekenhuizen. In fase 1, opgeleverd in 2003, is een nieuw gebouw geplaatst naast het bestaande St. Jan ziekenhuis. In fase 2, oplevering 2016, wordt een tweede gebouw geplaatst, waarna het oude St. Jan ziekenhuis wordt afgebroken. De lege plek die hierdoor ontstaat in het hart van het complex kan in de toekomst gebruikt worden voor extra uitbreidingsruimte van het ziekenhuis. Op deze wijze is een eindeloze mogelijkheid geschapen van gebouw-afschrijving en vernieuwing terwijl het ziekenhuis onbelemmerd kan blijven functioneren.

Uitbreiding voor de toekomst
Door de gehele nieuwbouw op te delen in 2 fasen is het mogelijk om het gebouw aan te passen aan de eisen van de tijd. Door deze strategie is een maximale flexibiliteit gecreëerd voor de ziekenhuisorganisatie om nieuwe inzichten in verpleging en behandeling in het gebouw te implanteren.

Ordeningsprincipe
Het ordeningsprincipe van de nieuwbouw fase 2 is conform de opzet van fase 1, te weten een onderbouw met 3 lagen voor ambulante functies en een bovenbouw met 2 lagen voor de klinische functies; een laag tbv de snijdende specialismen en een laag tbv de beschouwende specialismen. Tussen de onderbouw en de bovenbouw bevinden zich de niet patiënt gebonden functies, zoals de laboratoria en apotheek.
Straatbeeld
De langgerekte nieuwbouw vormt bebouwing langs de randen van het perceel. Zo kunnen de straten rondom het ziekenhuis weer echte stadstraten worden, zoals de gemeente dat wenst. De onderbouw van 3 lagen hoog sluit qua hoogte aan bij de omringende kantoorbebouwing, terwijl de terugspringende bovenbouw de contour naar de stad toe verzacht.

Flexibiliteit
Het gebouw wordt gekenmerkt door een lineaire structuur. Zo’n lineaire structuur heeft veel voordelen: De hoogte van het gebouw blijft beperkt en het is flexibel in te delen, omdat het maar twee harde beëindigingen heeft. Extra ruimtebehoefte van een afdeling kan binnen de contour worden opgelost en hoeft niet in een andere vleugel of op een andere verdieping te komen.

Nooit de weg kwijt
Goede oriëntatie is een belangrijke kwaliteit van een groot gebouw. In het Dijklander Ziekenhuis is dit gerealiseerd door het ontwerp slank te houden, zodat de patiënt op de hoofdverkeersroute steeds naar buiten kan kijken. De meeste gangen en wachtruimtes hebben daglicht met uitzicht aan de ene kant en kamers aan de andere kant.

De omgeving bepaalt het uiterlijk
Het Dijklander Ziekenhuis heeft een aantal typerende kenmerken van de stad Hoorn en de Westfriese omgeving, zoals de lichte onderpui met stenige bovenbouw. De verticale kolommen langs de horizontale gevel staan als bomen langs een polderweg. De kleur van de baksteen van de bovenbouw verwijst naar de rode pannen van de Westfriese boerderijdaken. Het gebouw heeft natuurlijk ook veel ‘eigenheid’. De bovenste verdiepingen staan terug ten opzichte van de onderste verdiepingen. Dit verzacht niet alleen de contour, maar heeft ook het voordeel dat de onderbouw onafhankelijk ontwikkeld kon worden van de bovenbouw.

Weinig overlast van werkzaamheden
Ondanks dat de uitbreiding van fase 2 gedeeltelijk op het dak van de nieuwbouw fase 1 is gebouwd, heeft deze weinig overlast gegeven doordat hier bij fase 1 van de nieuwbouw al rekening mee is gehouden.

OPDRACHTGEVER

Westfriesgasthuis

ADVISEURS

Constructie: ABT te Velp (fase 1), Gortemaker Algra Feenstra (fase 2)
Interieur: Gortemaker Algra Feenstra
Installaties: Ingenieursbureau Linssen Amsterdam

LOCATIE

Maelsonstraat 3
1624 NP   Hoorn
Nederland

FUNCTIE

Ziekenhuizen

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten