NL | EN | FR

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Bouw algemeen ziekenhuis – Het terrein van ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen is ongeveer 6 ha groot en ligt aan de zuidgrens van Terneuzen. Het oorspronkelijke gebouw is ontworpen in de jaren tachtig. Het gebouw, een dubbelzijdige kamstructuur, heeft een hoofdas die in de oost-west richting is georiënteerd. Hier bevinden zich de hoofdentree, de afspraken- en opnameburo’s, gecombineerde wacht- en dagverblijfruimten en pastorale- maatschappelijke en recreatieve ruimten.

Aan de zuidzijde van de hoofdgang liggen de verpleegafdelingen. Kenmerk hiervan is de L-vormige opzet, waarbij in elke poot een verpleeggroep is gehuisvest.
Aan de noordzijde van de hoofdgang liggen de poliklinieken en aan de oostzijde de bouwblokken met de afdelingen beheer, administratie en de civiele diensten.
Door de strikte scheiding in bouwdelen van enerzijds de verpleegafdelingen en anderzijds de poliklinieken kon voor elk van deze categorieën gezocht worden naar het meest geëigende constructieprincipe. Deze opzet heeft een vrij eenvoudige verlenging van alle blokken in de toekomst mogelijk gemaakt.
Gezien de ideeën over warmtetransmissie, zonbelasting en onderhoudsfactoren is voor alle bouwblokken een relatief gesloten gevel ontworpen van metselwerk met houten kozijnen. De hoofdgang is daarentegen overwegend transparant gehouden.

 

Nieuwbouw – De nieuwbouw van het regionaal GGZ centrum (RGC) Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen is een gezamenlijk initiatief van Ziekenhuis de Honte en Stichting Emergis, Centrum voor Geestelijk Gezondheidszorg. Het centrum telt 24 klinische plaatsen, 16 plaatsen deeltijdbehandeling en een polikliniek, plus 24 fte voor RIAGG functies.

In de periode van 2007 tot 2011 heeft er nieuwbouwplaats gevonden van circa 4800 m2 poliklinieken, waarna circa 4000 m2 renovatie van het bestaande gebouw volgde. Het plan is met name vanwege de design & build aanpak met succes en binnen de gestelde kaders van tijd en geld afgerond.
De eerste fase van dit plan bestond uit de verbouwing van de bestaande verloskundige afdeling tot een geboortecentrum met zeven kraamsuites en vijf couveusesuites. Hierdoor is zowel de fysieke als organisatorische integratie van gynaecologie, verloskunde, neonatologie en kinderafdeling mogelijk gemaakt. De uitdaging van deze verbouwing was om met minimale verstoring van de continuïteit van het omliggende zorgproces, de nieuwe kraamsuites te realiseren.
Daarna is de nieuwbouw van de polikliniek uitgevoerd. Dit was nodig om ruimte te creëren voor extra kantoren en behandelruimten, waaronder 4 kamers Spoed Eisende Hulp, een operatiekamer klasse 3 en het Cardiologisch Interventie Centrum (CIC), maar met name voor uitbreiding van poliklinieken.
De laatste fase van dit plan bestaat uit het verbouwen en renoveren van diverse poliklinieken. Door de nieuwbouw was ruimte gecreëerd in het bestaande gebouw en konden ook daar poliklinieken vergroot worden. Als laatste in deze fase is de Intensive Care Unit uitgebreid met 6 CCU-bedden en 4 Eerste Hart Hulp –bedden.

Nieuwbouw O.K. Complex en CSA – Een opgetild volume met 4 nieuwe OK-zalen en bijbehorende techniekruimte wordt door een tweetal bruggen verbonden aan het bestaande bouwdeel. Een gefaseerde renovatie van de holding/recovery, kantoorfuncties en CSA wordt begin 2021 opgeleverd.

Terwijl de OK-activiteiten met zo min mogelijk hinder doorgaan, wordt naast het bestaande OK-complex een nieuw volume gebouwd voor een 4-tal state-of-the-art OK’s. Onder de nieuwbouw is een ambulancegarage als transparant volume vormgegeven.
Twee bruggen verbinden de OK’s met het bestaande bouwdeel. Een gefaseerde renovatie van de holding/recovery, de personeels- en kantoorfuncties en de CSA resulteert in een compact OK-complex met een efficiënte layout voor patiënt, personeel en logistiek. Het zogenaamde ‘snel-circuit’ rond een bestaande OK-zaal functioneert met eigen lounge en wachtruimte als een apart circuit voor kleine ingrepen.
In het ontwerp is veel zorg besteed aan daglicht, niet alleen in de OK’s en patiëntenruimten, maar ook in de gangen. Aan beide zijden van de nieuwe OK-gang is een plafondhoog raam ontworpen. De kantoren zijn voorzien van glazen wanden, wat zorgt voor indirect daglicht in de personeelsgang.

Doorlooptijden 
: bouw algemeen ziekenhuis – 1988
: streeklab. (bouwdeel R) – 1989
: verbouw – 1991
: hoofdingang – 1993
: uitbreiding bouwdeel H – 1993
: dependance niet klinische revalidatie Terneuzen – 1994
: luifel tussen bwdl G en K – 1996
: diversen verbouwingen – 1996
: container park + ambulance park – 1998
: uitbreiding ambulance stalling – 2004
: nieuwbouw RGC – 2005
: nieuwbouw en verbouw poliklinieken – 2011
: nieuwbouw en verbouw O.K. complex en CSA – heden

OPDRACHTGEVER

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

ADVISEURS

Constructie: Gortemaker Algra Feenstra
Interieur: Gortemaker Algra Feenstra
Installaties: Deerns raadgevende ingenieurs

LOCATIE

De Honte
Wielingenlaan 2
4535 PA  Terneuzen
Nederland

FUNCTIE

Ziekenhuizen

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten