NL | EN | FR

Stedelijke Basisschool ‘t Hofje

In het centrum van Hofstade (gemeente Aalst) is op de plaats van de oorspronkelijke school een nieuwe basisschool met 16 klassen gebouwd. Het oudste schoolgedeelte uit 1867 en de oude directeurswoning zijn behouden en geïntegreerd in de nieuwbouw.

Stedenbouwkundige inpassing
De nieuwe school volgt nagenoeg de oorspronkelijke rooilijnen en is georganiseerd rondom een hof; een schoolplein met een groene inrichting en met natuurlijk speelmateriaal. Vanuit de straat is het hof niet te zien, maar zodra de school betreden wordt is er meteen zicht op het groen.

Renovatie
De bestaande, gerenoveerde gebouwen zijn functioneel gezien vanzelfsprekend opgenomen in de massa van de school en nemen een belangrijke plaats in. Ze geven identiteit aan de school en verwijzen naar de lange bestaansgeschiedenis van de school.
Aan weerszijden van de beeldbepalende directeurswoning zijn de ingangen geplaatst. Links van de directeurswoning is de toegang voor de kleuters, rechts voor de lagere school.
In materialisatie wordt door middel van contrastwerking de aanwezigheid van de historische bebouwing benadrukt.
Bij de renovatie van het oude schoolgebouw uit 1867 is de bestaande houten kapconstructie van binnen zichtbaar gemaakt. De hoge open ruimte die ontstaat wordt gebruikt als buitenschoolse opvang voor de kleuters en dient tevens als speelruimte voor alle kleuterklassen. De toegangen tot de kleuterlokalen bevinden zich hier, op de overgang tussen oud en nieuw.

Ruimtelijke organisatie
De school staat bekend om zijn openheid, kindvriendelijkheid en laagdrempeligheid en dat komt tot uitdrukking in de ruimtelijke organisatie van het nieuwe gebouw, de aandacht voor daglicht en in de transparantie naar het binnenhof.
De lagere school strekt zich uit over twee verdiepingen. De lokalen liggen aan de straatzijde en de gang grenst aan het hof. Een ruime podiumtrap versterkt de ruimtelijke en open verbinding tussen de twee verdiepingen. De podiumtrap komt direct uit in de belangrijkste ontmoetingsruimte van de school, de refter.

ADVISEURS

Constructie: Gortemaker Algra Feenstra
Interieur: Gortemaker Algra Feenstra
Installaties: DWA Installatie- en Energieadvies

LOCATIE

Zijpstraat 49
9308  Hofstade
België

FUNCTIE

Basisonderwijs, Renovatie

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten