NL | EN | FR

St. Michaël College

Al in 2003 nam Gortemaker Algra Feenstra al het ontwerp van ‘De Neus’ voor zijn rekening: de bèta-vleugel van het Sint Michael College. De verouderde lokalen voor vakken als biologie, natuurkunde en scheikunde werden gestript en gesloopt. Na de realisatie van ‘De Neus’ rees de vraag wat te doen met het noodgebouw ‘De Brug’ aan de oostzijde van de Zaanse streekschool. Dit deel verrees in 1978 had na 30 jaar zijn houdbaarheidsdatum ruim overschreden. Bovendien was het aantal leerlingen de laatste jaren toegenomen tot ruim 1100 en was het bestaande gebouw te klein geworden. De gemeente gaf toestemming voor de sloop van ‘de brug’ en voor de nieuwbouw van een vleugel van 1400m2.

De ‘nieuwe’ nieuwbouw bestaat uit twee lagen, met meerdere lokalen die met elkaar te verbinden zijn, per verdieping o.a. één regulier lokaal, één open lokaal (één lokaal met een schuifwand te scheiden van de gang) voor projectonderwijs en een computerruimte met 32 werkplekken. De ‘samenscholing’ van de moderne vreemde talen in één vleugel bevordert de kruisbestuiving; het nodigt uit om samen te werken. Het ontwerp maakt diverse werkvormen mogelijk. Behalve de ‘normale’ lessen, kan de docent ook grote groepen instructies geven, terwijl andere leerlingen op afstand in kleine groepjes werken. Zij kunnen heen en weer lopen om iets uit te zoeken op de computer, plakcollages maken en werkoverleg te houden. Dat stoort niet en tegelijk kan de docent het overzicht houden. Verder zijn alle lokalen voorzien van de nieuwste digitale leermiddelen. Bij de verbouwing is meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal knelpunten in de functionaliteit aan te pakken. Zo zijn eet- en werkgelegenheid voor docenten van elkaar gescheiden. Prettig om bijvoorbeeld rustig in een tussenuur proefwerken na te kijken. Op het platte dak met verankerd, stoer meubilair van staal en hout, hebben de teamleden zelfs nog even kunnen genieten van het laatste nazomerzonnetje. Voor het ondersteunend personeel zijn er aparte onderkomens en de hoofdconciërge beschikt niet langer over een ‘hok’, maar over een volwaardige kantoor-, EHBO- en ontvangstplek, bijvoorbeeld om leveranciers op te vangen of even privé met een leerling te praten. Het secretariaat, waar het voorheen precisiewerk was om mensen te woord te staan, is in omvang verdubbeld en de receptie bij de hoofdingang heeft letterlijk en figuurlijk een open karakter. Blikvanger is de wenteltrap links van de ingang. Uit eigen middelen van de school bekostigd. Niet alleen is het een blikvanger vanaf de weg, maar ook verloopt de doorstroom als de bel gaat voortaan soepeler. Vanwege de luchtsluis aan de achterkant, is bovendien niet meer in een keer het hele pand doorgetocht als de voor- en achteringang tegelijk openstaan. En, niet onbelangrijk met een groter leerlingental, het aantal toiletten is uitgebreid.

OPDRACHTGEVER

St. Michaël College

ADVISEURS

Constructie: Gortemaker Algra Feenstra
Interieur: Gortemaker Algra Feenstra
Installaties: Ingenieursbureau Vogelvang B.V.

LOCATIE

Leeghwaterweg 7
1509 BS   Zaandam
Nederland

FUNCTIE

Voortgezet onderwijs

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten