Reactiverend Ziekenhuis

Gortemaker Algra Feenstra is betrokken bij meerdere onderzoeken over het bevorderen van gezondheid. Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren sterk toe als gevolg van de vergrijzing. Ziekenhuizen vinden het moeilijk patiënten actief te houden en wij weten dat het zorglandschap voor zorgvragers met een lichte zorgvraag de afgelopen jaren totaal veranderd is.
STATUS
Opgeleverd
Samenwerking
TNO