NL | EN | FR

Reactiverend Ziekenhuis

Gortemaker Algra Feenstra is betrokken bij meerdere onderzoeken over het bevorderen van gezondheid. Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren sterk toe als gevolg van de vergrijzing. Ziekenhuizen vinden het moeilijk patiënten actief te houden en wij weten dat het zorglandschap voor zorgvragers met een lichte zorgvraag de afgelopen jaren totaal veranderd is.

Onder het motto van: ‘Als wij weten hoe het werkt kunnen wij het ontwerpen’, zijn wetenschappelijke onderzoeken en praktijkervaringen de basis voor onze onderzoeken. Hoe deze wetenschappelijke uitkomsten omgezet moeten worden naar een ‘ontwerp’, is de vernieuwing die wij als bureau vormgeven in onze onderzoeken.

De huidige verpleegafdeling is er niet op ingericht om de activiteit van patiënten te bevorderen. Dit probleem is het uitgangspunt geweest voor het reactiverend onderzoek van Gortemaker Algra Feenstra. Wij onderzoeken hoe ruimtelijke ingrepen een positief effect kunnen hebben op het reactiveren van patiënten op de verpleegafdeling. Met het ‘Reactiverend Ziekenhuis’ bieden wij patiënten een actiever verblijf in het ziekenhuis dat niet alleen gericht is op ‘in bed liggen’. We introduceren met het ontwerpconcept geen nieuw soort beweging maar een onbewuste, dagelijkse en normale beweging.

De patiënt wordt door een compleet andere dagindeling en organisatie van de plattegrond gestimuleerd tot activering van geest en lichaam. Het dagritme en het sterker maken van de patiënt staat centraal. Het ritme van het ontwerpconcept draait om 8 uur activeren, 8 uur ontspannen en 8 uur slapen. Dit zal niet alleen een totale verandering van de ruimtelijke omgeving van ziekenhuizen betekenen, maar het vraagt ook om een gedrags- en procesverandering. De ruimtelijke omgeving kan op subtiele wijze het probleem bij de bron oplossen.

Het reactiverend ziekenhuis concept hebben wij reeds op drie bestaande locaties toegepast zoals op de Geriatrieafdeling Diakonessenhuis locatie Zeist, Gelderse Vallei te Ede, Diakonessenhuis locatie Utrecht. Bij Ziekenhuis Rijnstate nemen wij het reactiverend ziekenhuis concept mee in het nieuwe ontwerp voor de afdelingen.

ADVISEURS

Het project is ondersteund door het SBIR innovatie in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met TNO.

FUNCTIE

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project