NL | EN | FR

Psychiatrisch Centrum Rielerenk

Psychiatrisch Centrum Rielerenk (PCR) bestaat uit een hoofdas in 2 bouwlagen met algemene functies, dagbehandeling en therapieruimten en vleugels met wooneenheden op maaiveld niveau. De hoofdas sluit op het begane grondniveau aan op het aangrenzende Deventer Ziekenhuis. De daaraan gekoppelde vleugels met wooneenheden liggen op het souterrain-niveau van het ziekenhuis, welke het maaiveldniveau is aan de zijde van Schalkhaar.

De hoofdas is met 2 bouwlagen belangrijk in de compositie en heeft een plat dak. De vleugels en de therapieruimten hebben deels een hellend dak. Het hellend dak is doorgetrokken boven de gangen waarmee licht in de gang binnengehaald wordt.

In het dagbehandelingsgebouw zijn de daken boven de trappen in het verlengde van de therapieruimten opgetild om daglicht in het hart van het gebouw te brengen. Ter plaatse van de entree is in hetzelfde ritme het licht hellende dak van de recreatieruimte opgetild, waarmee ter plaatse van de entree een accent is aangebracht en veel licht naar binnen naar binnen komt. De entree, op de kop van de hoofdas, heeft een arcade zodat een overdekt gebied voor de entree ontstaat. Het PCR is zo ontworpen dat veranderingen en ander gebruik in de toekomst opgevangen kunnen worden. Door alle wooneenheden gelijkvormig te ontwerpen is onderlinge uitwisselbaarheid mogelijk. Dit is mede mogelijk door alle wooneenheden te voorzien van ruimten voor mindervalide sanitair en brede deuren waardoor de kamers toegankelijk zijn voor bedden.

De draagstructuur is zo ontworpen dat de gevels en de sanitaire cellen dragend metselwerk zijn. De kamerscheidende wanden zijn deels verwijderbare wanden, die vergroting van de kamers in de toekomst mogelijk maken. Voor de buitengevel is uitgegaan van een baksteen in een paars-bruine kleur met een zacht glanzende angobelaag en houten puien en ramen van Oregon pine. De constructie van de PCR is berekend op de mogelijkheid om een extra laag op het hoofdgebouw te bouwen. De wooneenheden op de begane grond kunnen omgebouwd worden tot therapie- cq. kantoorruimten.

Verbouwing

De visie binnen het Psychiatrisch Centrum ontwikkelt zich tot het steeds minder separeren van cliënten en tot een humanere vorm van afzonderen. Dit wordt bereikt door een directer contact tussen cliënt en begeleiders. Indien begeleiders en cliënten samen werken in een open setting, wordt herstel bevorderd, worden oplopende spanningen beperkt en kan het separeren voorkomen worden.

Dimence heeft Gortemaker Algra Feenstra gevraagd de afdelingen HIC (High Intensive Care) en KClbz (Klinische Crisisinterventie Langdurige Behandeling en Zorg) aan te passen op de nieuwe werkwijze. De verschillende woonkamers waar cliënten en personeel samenwerken aan het herstelproces zijn samengevoegd tot een open, aangename verblijfsruimte met verschillende plekken afgestemd op de activiteiten en gemoedstoestanden van cliënten. Medewerkers en cliënten werken nauw samen en voorkomen zo het afzonderen in een Extra Beveiligde Kamer (EBK).

De oude separeerkamers zijn verbouwd tot een royale EBK met een huiskamer, een logeerkamer en een crisisbeoordelingskamer. De cliënt kan samen met de begeleider naar de huiskamer of in de extra beveiligde kamer verblijven. De EBK heeft visueel contact met de huiskamer en de tuin door kozijnen tot op de vloer, dus ook liggend is er optimaal zicht op de groene omgeving. Daglicht, kunstlicht en begeleiding zijn goed af te stemmen op de gemoedstoestand van de cliënt. Dit is doorgewerkt tot in details, zoals een transparant kastje in de EBK waar de cliënt zijn telefoon of andere persoonlijk zaken in doet die niet mee mogen in de EBK, een open spreekverbinding tussen huiskamer en EBK, touch screen tv/computer en regelbare verlichting.

OPDRACHTGEVER

Dimence Groep

ADVISEURS

Origineel:
Constructie: Gortemaker Algra Feenstra
Installatie-adviseur: Deerns raadgevende ingenieurs BV

Fotografie: Philip Driessen

Verbouwing:
Bouwmanagement: Draaijer
Installatie-adviseur: Winkelman

LOCATIE

Nico Bolkesteinlaan 65
7416 SE  Deventer
Nederland

FUNCTIE

Psychiatrie, Renovatie

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten