NL | EN | FR

Montessorischool Oegstgeest

De Openbare Montessori Basisschool in Oegstgeest vindt samen met de buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Oegstgeest (SKO) en een gymnastiekzaal onderdak in één gebouw: het voormalig schoolgebouw Poelweyde, dat werd uitgebreid met een nieuwbouwdeel.

Als schakel tussen de bestaande bouw en het nieuwe deel is een ontmoetingsruimte ontworpen. Deze ruimte vormt het nieuwe hart van de school en is vormgegeven als een dorpsplein met (studie)huisjes eraan. Het plein grenst aan het echte schoolplein buiten, waar de leerlingen een klein eigen tuintje hebben. Om de lokalen op de begane grond en de verdieping een gelijkwaardige relatie te geven met de nieuwe ontmoetingsruimte, is deze ruimte halverwege de verdieping gelegd (splitlevel): beide verdiepingen zijn zo met een halve trap te bereiken. Door de verschillende niveaus ontstaat een afwisselende ruimte met kleine en grote plekken, waar kinderen zich kunnen terugtrekken of elkaar juist kunnen ontmoeten. De speellokalen, multifunctionele ruimten en de ontmoetingsruimte, die met een aantal ruimtelijke elementen multi-indeelbaar is, worden door zowel school als buitenschoolse opvang gebruikt.

Het bestaande schoolgebouw had een klassieke gangenstructuur. Om dit patroon te doorbreken zijn er tegenover alle lokalen studiehuisjes en speelkamers ontworpen. Zo wordt de gang een verblijfsruimte, die naar keuze bij het lokaal kan worden betrokken. Met bestuur, directie, leraren en leidsters van school en van buitenschoolse opvang is in de beginfase uitgebreid overlegd over de sfeer die het gebouw zou moeten krijgen en op welke manier de ruimtelijkheid van het gebouw hieraan zou kunnen bijdragen. Dit gebeurde aan de hand van (piepkleine) studiemaquettes. Aandacht voor detail is heel belangrijk: zo zijn er bijvoorbeeld in de studiehuisjes vitrines gemaakt waarin de leerlingen kunnen laten zien wat ze op dat moment bezighoudt met uitstallingen van hun werkstukjes. En tegelijkertijd zijn de vitrines een venster naar het ‘dorpsplein’.

Het gebouw is ontworpen met het oog op zoveel mogelijk dubbelgebruik en flexibiliteit: zo zijn de extra lokalen, gymnastieklokaal en centrale hal zo gesitueerd dat ze gemakkelijk verhuurbaar zijn. Groepsruimten en klaslokalen zijn uitwisselbaar. Waar mogelijk zijn uit oogpunt van onderhoud en exploitatiekosten onbehandelde materialen toegepast. Het totale complex kreeg een nieuwe, karakteristieke en herkenbare uitstraling door de waaierende schermen van houten delen.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Oegstgeest /Bestuur Montessorischool

ADVISEURS

Constructie: Gortemaker Algra Feenstra
Interieur: Gortemaker Algra Feenstra
Installaties: Ingenieursburo Vogelvang B.V.

LOCATIE

Lange Voort 261C
2343 CE   Oegstgeest
Nederland

FUNCTIE

Basisonderwijs, Buitenschoolse opvang

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten