NL | EN | FR

Medisch Psychiatrisch Centrum Leidsche Rijn

Het Medisch Psychiatrisch Centrum huisvest verblijfsfuncties, therapie- en dagbehandelingsvoorzieningen en poliklinische voorzieningen. In het centrum wordt samengewerkt door het St. Antonius Ziekenhuis en Altrecht, die respectievelijke de doelgroepen volwassenen en ouderen onder hun hoede hebben.

Het centrum ligt aan het water, in de luwte van het ziekenhuis. Een transparante dubbel hoge passage verbindt het centrum met het parkeergebouw en met het ziekenhuis. Deze passage, met winkels en horecavoorzieningen, vormt tevens de hoofdingang van het centrum.

Net als het basement van het aanpalende ziekenhuis is het centrum opgebouwd in drie bouwlagen. De begane grond wordt ingenomen door verblijfsvoorzieningen voor volwassenen met eigen beschutte tuinen, de tweede verdieping door verblijfsvoorzieningen voor ouderen, met ruime beschutte dakterrassen. De tussenliggende eerste verdieping is, net als in het aanpalende ziekenhuis, de meest publieke laag. Hier komen via de verbindingsas, ofwel vanuit het ziekenhuis, ofwel vanuit het parkeergebouw, alle bezoekers het centrum binnen. Op deze laag liggen dan ook de drukbezochte poliklinische voorzieningen, therapie- en dagbehandelingsclusters.

Het centrum heeft in basis een orthogonale structuur van een hoofdas met drie vleugels. De koppen van de vleugels zijn schuin afgesneden, evenwijdig aan het water. Naar buiten toe toont het gebouw zich als een stevig volume met uithollingen voor tuinen, dakterrassen en lichthoven. Binnen zorgen de lichthoven en dakterrassen voor afwisseling en veel daglicht in de gangen. Doordat alleen de gevels en gangwanden een dragende functie hebben kan binnen de hoofdstructuur de lay-out gemakkelijk aangepast worden.

OPDRACHTGEVER

Sint Antonius Ziekenhuis

ADVISEURS

Constructie: Gortemaker Algra Feenstra
Interieur: Gortemaker Algra Feenstra
Installaties: Halmos Adviseurs B.V.
Terrein: Van Hees Tuin- en Landschapsarchitectuur

LOCATIE

Soestwetering 1
3543 AZ   Utrecht
Nederland

FUNCTIE

Psychiatrie

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten