Kopstation en Datacenter UZ Leuven

Als onderdeel van het masterplan voor de energievoorziening van de campus Gasthuisberg heeft Gortemaker Algra Feenstra in samenwerking met AR-TE - STABO het ontwerp gemaakt voor het nieuwe kopstation voor de elektriciteitsvoorziening. Het gebouw is gecombineerd met een nieuw datacenter, welke naast de bestaande IT-infrastructuur ook de toekomstige groei kan opvangen. Aandacht is uitgegaan naar flexibiliteit, modulariteit, onderhoudsvriendelijkheid en energie-efficiency met doel een ‘green datacenter’. Dit gebouw wijkt af van de meeste ontwerpen van Gortemaker Algra Feenstra doordat het een zuiver technisch en onbemand gebouw betreft.
LOCATIE
Leuven, België
FUNCTIE
Utiliteit
STATUS
Opgeleverd