Kinderdienstencentrum het Duinhuis

Het ontwerp voor een kinderdienstencentrum voor kinderen met een meervoudige handicap waarbij alle expertise en kunde onder één dak wordt gebundeld vergt een bijzondere inspanning van elke partij. Te meer omdat er specifieke eisen ten aanzien van onder andere de oriëntatie, daglichtinval en veiligheid worden gesteld met betrekking tot de doelgroep. Maar bovenal moet het gebouw uitstijgen boven zichzelf. Het moet zitten als een lekker te dragen jas.
OPDRACHTGEVER
de Hartekampgroep
LOCATIE
Haarlem, Nederland
FUNCTIE
Buitenschoolse opvang, Onderwijs, Speciaal onderwijs
STATUS
Opgeleverd