Kindcentrum Vosholen

Deze prijsvraag betreft de ontwikkeling van een kindcentrum te Hoogezand-Sappemeer. Het kindcentrum moet een onderkomen zijn voor de dependance van OBS Theo Thijssenschool, de RKBS St. Antoniusschool, een gymnastieklokaal en een ruimte voor schoolse voorzieningen. Op de locatie is een monument aanwezig, welke gehandhaafd dient te worden. Dit vroegere ensemble, (een ketelhuis met schoorsteen), is kenmerkend voor de lokale tuinbouwcultuur en is geïntegreerd in het ontwerp van Gortemaker Algra Feenstra.
OPDRACHTGEVER
Stuurgroep Kindcentrum Vosholen
LOCATIE
Hoogezand-Sappemeer, Nederland
FUNCTIE
Basisonderwijs, Onderwijs
STATUS
Prijsvraag