Kindcentrum De Driehoek

De Driehoek ligt in de jaren zeventig woonwijk Sterrenburg in Dordrecht. Het huidige schoolgebouw is verouderd en zal worden vervangen door een nieuw schoolgebouw. Het huidige gebouw is nauwelijk zichtbaar in de wijk. Doordat het dak van de nieuwbouw naar voren toe geleidelijk oploopt ontstaat er een duidelijke voorkant van het gebouw en wordt tevens de zichtbaarheid van de school vergroot. Door de ronde vormen en het groene dak krijgt de school een natuurlijk karakter dat aansluit bij het groene karakter van de wijk.
LOCATIE
Dordrecht, Nederland
FUNCTIE
Basisonderwijs, Buitenschoolse opvang, Onderwijs, Peuterspeelzaal
STATUS
Opgeleverd