NL | EN | FR

Kindcentrum De Driehoek

De Driehoek ligt in de jaren zeventig woonwijk Sterrenburg in Dordrecht. Het huidige schoolgebouw is verouderd en zal worden vervangen door een nieuw schoolgebouw. Het huidige gebouw is nauwelijk zichtbaar in de wijk. Doordat het dak van de nieuwbouw naar voren toe geleidelijk oploopt ontstaat er een duidelijke voorkant van het gebouw en wordt tevens de zichtbaarheid van de school vergroot.
Door de ronde vormen en het groene dak krijgt de school een natuurlijk karakter dat aansluit bij het groene karakter van de wijk.

Bij OBS De Driehoek zijn functionaliteit, het gebouwgebruik en de gebruiker centraal gesteld. De nieuwe basisschool in Dordrecht is ontworpen volgens een bijzonder concept. De kinderen komen niet via één hoofdingang binnen om dan via de gangen naar hun klassen te gaan, maar komen in plaats daarvan vanaf het schoolplein via een halletje met garderobe en toiletten, direct in hun eigen klaslokaal. De school heeft voor deze opzet gekozen om daarmee de binnenruimtes grenzend aan de lokalen vrij te houden van verkeer. Zo kunnen de aan de klassen grenzende ruimtes volledig worden ingericht als lesruimtes met leerpleinen, spel- en leermateriaal, halfhoge kasten, werkplekken en computerplekken. De kinderen die daar dan werken worden niet afgeleid door langslopende kinderen uit de andere klassen. Ook hangen er geen jassen en tassen in dezelfde ruimte als waar de kinderen moeten werken.

Het gebouw speelt op deze wijze in op functionaliteit en het onderwijs van de toekomst: veel individuele leerplekken en plekken voor kleine groepjes. Door de halfhoge zoldertjes en de groene, lichte ruimte in het centrum ontstaan her en der tussen de leerplekken ook echte spannend vormgegeven hoekjes. Tussen de lokalen en de leerpleinen zijn er vitrines gemaakt, waar het werk van leerlingen tentoongesteld kan worden.

Het plein bestaat uit een verhard gedeelte waar gevoetbald kan worden etc. en een groene speelplek waar kinderen door middel van natuurlijke speelelementen zoals neergelegde boomstronken, een hut van wilgentakken en stroompjes, uitgedaagd worden om in de natuur te spelen. Daarnaast wordt het regenwater opgevangen in een regenton. Het water wordt vervolgens door de leerlingen gebruikt om de moestuintjes op het groene schoolplein water te geven. Kinderen leren hierdoor van jongs af aan om de natuur te respecteren.

Bij de Driehoek wordt eerlijk gebruik gemaakt van materialen. De gekozen materialen blijven in het zicht; houten spanten en kolommen, houten dakbeschot, houten kozijnen en vitrines en de betonnen vloer.

De gevel van De Driehoek bestaat uit metselwerk penanten met daartussen verdiepingshoge kozijnen die veel daglicht toelaten. De entrees tussen de lokalen worden benadrukt door metselwerk penanten in vrolijke kleuren. Deze kleuren lopen door in de entree tussen de lokalen, de lokalen en het leerplein middenin de school. Zo is het eigen lokaal aan de buitenkant maar ook vanuit het leerplein goed herkenbaar.

LOCATIE

Driehoek 40
3328 KG  Dordrecht
Nederland

FUNCTIE

Basisonderwijs, Buitenschoolse opvang, Peuterspeelzaal

STATUS

opgeleverd

Gerelateerd

Delen

Deel dit project

meer projecten