Havenziekenhuis

Het Havenziekenhuis te Rotterdam is één van de oudste ziekenhuizen van Nederland. Het oudste bouwdeel dateert uit 1937 en is als bouwmassa verdubbeld in 1962. Met 160 bedden is het ook één van de kleinste ziekenhuizen.
OPDRACHTGEVER
Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. ROTTERDAM
LOCATIE
Rotterdam, Nederland
FUNCTIE
Radiotherapie, Ziekenhuizen, Zorg
STATUS
Opgeleverd